Nội dung cập nhật đối với chính sách về Nội dung không phù hợp (tháng 3 năm 2019)

Vào tháng 3 năm 2019, Google sẽ cập nhật chính sách Google Ads về Nội dung không phù hợp để làm rõ rằng Google không cho phép nội dung đe dọa hoặc ủng hộ hành vi gây tổn hại về thể chất hoặc tinh thần. Ngoài ra, Google còn cung cấp các ví dụ khác về chính sách này.

(Đăng vào tháng 3 năm 2019)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?