Uygunsuz içerik politikasında güncelleme (Mart 2019)

Uygunsuz İçerik ile ilgili Google Ads politikası, Mart 2019'da Google'ın fiziksel veya zihinsel zarar vermeye yönelik tehdit edici ya da savunucu içeriğe izin vermediğini belirtecek şekilde güncellenecektir. Aynı zamanda politikaya yeni örnekler eklenecektir.

(Yayınlanma tarihi: Mart 2019)

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?