Neatbilstoša satura politikas atjauninājums (2019. gada marts)

2019. gada martā tiks atjaunināta Google Ads politika par neatbilstošu saturu, lai norādītu, ka Google neatļauj saturu, kurā tiek izteikti draudi vai atbalstīta fiziska vai morāla kaitējuma nodarīšana. Šai politikai tiks pievienoti arī papildu piemēri.

(Publicēts 2019. gada martā)

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?