Actualitzacions de la política de contingut inadequat (març de 2019)

El març de 2019, la política de Google Ads sobre contingut inadequat s'actualitza per indicar clarament que Google no permet contingut que amenaci o promogui danys físics o mentals. També s'incorporen més exemples a la política.

(Publicat el març de 2019)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?