Актуализация на правилата за неподходящо съдържание (март 2019 г.)

Правилата на Google Ads за неподходящото съдържание ще бъдат актуализирани през март 2019 г., за да изяснят, че Google не допуска съдържание, в което се отправят заплахи или се пропагандира физическо или психическо нараняване. Също така предоставяме допълнителни примери за правилата.

(Публикувано през март 2019 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?