Aktualizácia pravidiel pre politický obsah (máj 2019)

Od 15. apríla do 26. mája 2019 nemôžu inzerenti vo Francúzsku a na územiach spadajúcich po jeho správu zobrazovať reklamy, ktoré zahŕňajú informačný obsah súvisiaci s diskusiou o otázkach všeobecného záujmu. Tieto pravidlá súvisia so zavedením novej miestnej legislatívy vo Francúzsku a budú zrušené po parlamentných voľbách EÚ. Dňa 21. marca 2019 prebehne odoslanie upozornení príslušným inzerentom a aktualizácia stránky Pravidlá pre politický obsah.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?