Politiska satura politikas atjauninājums (2019. gada marts)

No 2019. gada 15. aprīļa līdz 26. maijam reklāmdevēji Francijā un Francijas pārvaldītajās teritorijās nedrīkst rādīt reklāmas, kuras ietver informatīvu saturu, kas saistīts ar debatēm par vispārējas nozīmes jautājumiem. Šī politika attiecas uz jaunu vietējo tiesību aktu ieviešanu Francijā un tiks atcelta pēc ES parlamenta vēlēšanām. Paziņojumi tiks nosūtīti ietekmētajiem reklāmdevējiem, un 2019. gada 21. martā tiks atjaunināta arī politiskā satura politikas lapa.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?