Om abortcertifiering och upplysningar om abort

Om du bor i USA, Storbritannien eller Irland och vill visa annonser med sökord relaterade till att göra en abort måste du först certifieras som en annonsör som antingen erbjuder aborter eller inte erbjuder aborter. Om du inte är certifierad kan du inte visa annonser med sökord relaterade till att göra en abort.

Du anses vara en annonsör som erbjuder aborter om du utför aborterna på dina egna anläggningar. Sjukhus, kliniker (både abortkliniker och icke-specialiserade kliniker) eller läkarmottagningar där aborter utförs anses vara anläggningar för annonsörer som erbjuder aborter.

Du anses vara en annonsör som inte erbjuder aborter om du inte utför aborterna på dina egna anläggningar. Det kan omfatta organisationer som erbjuder graviditetstester, ultraljud, abortrådgivning, allmän abortinformation, abortrekommendationer eller som på annat sätt behandlar gravida kvinnor, men som inte erbjuder aborter. I syfte att uppfylla policykraven för certifiering av och upplysningar om abortannonsören kan detta även omfatta annonsörer som gör reklam för abortinnehåll som inte är tjänstebaserat – till exempel böcker om abort eller perspektiv på abort.

Beroende på hur du är certifierad genererar Google automatiskt en av följande upplysningar i annonserna för din abortprodukt eller aborttjänst: Erbjuder aborter eller Erbjuder inte aborter. Upplysningarna visas i alla sökannonsformat och säkerställer att dessa annonser på ett transparent sätt tillhandahåller grundläggande information som användarna behöver för att bestämma vilken abortrelaterad annons som är mest relevant för dem.

Tänk på att Google har andra begränsningar för annonser relaterade till abort. Läs mer

Så certifierar du dig

Om du vill visa annonser med sökord relaterade till abort måste du ansöka om certifiering.

Under certifieringsansökningsprocessen ombeds du identifiera om din organisation erbjuder aborter eller inte erbjuder aborter. När ansökan har skickats in granskas din organisation för att bekräfta den information som du har angett i ansökan. Du blir sen certifierad som en annonsör som antingen erbjuder eller inte erbjuder aborter, och du blir meddelad om din certifieringsstatus. När du är certifierad kan du omedelbart börja visa annonser med sökord relaterade till abort och Google genererar automatiskt lämplig upplysning i annonsen.

Din certifiering kan när som helst dras tillbaka om ditt konto inte uppfyller policykraven. Dessutom är det inte tillåtet att dölja eller förvränga information om företaget, produkten eller tjänsten som du gör reklam för. Om du gör det kan det leda till att ditt konto stängs av.

Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Begära en överklagan

Om du av någon anledning inte blir godkänd för den certifiering som du ansökte om har du möjlighet att överklaga. Du kan skicka in ytterligare dokumentation eller information för att bekräfta din begärda certifieringsstatus.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?