Certifikácia a sprístupnenie informácií v súvislosti s umelým prerušením tehotenstva

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Ak chcete v USA, Spojenom kráľovstve a Írsku zobrazovať reklamy na základe kľúčových slov súvisiacich s vykonaním umelého prerušenia tehotenstva, musíte získať certifikáciu ako inzerent, ktorý poskytuje umelé prerušenie tehotenstva alebo ho neposkytuje. Ak certifikáciu nemáte, nemôžete zobrazovať reklamy na základe kľúčových slov súvisiacich s vykonaním umelého prerušenia tehotenstva.

Za inzerenta, ktorý poskytuje umelé prerušenie tehotenstva, vás považujeme, ak poskytujete umelé prerušenie tehotenstva vo vlastných zariadeniach. Nemocnice, kliniky (kliniky na umelé prerušenie tehotenstva aj kliniky bez špecializácie) a lekárske ordinácie, v ktorých sa vykonáva umelé prerušenie tehotenstva, sú považované za inzerentov poskytujúcich umelé prerušenie tehotenstva.

Za inzerenta, ktorý neposkytuje umelé prerušenie tehotenstva, vás považujeme, ak neposkytujete umelé prerušenie tehotenstva vo vlastných zariadeniach. Môže to zahŕňať organizácie, ktoré poskytujú tehotenské testy, ultrazvukové vyšetrenia, poradenstvo týkajúce sa umelého prerušenia tehotenstva, všeobecné informácie o umelom prerušení tehotenstva, sprostredkovanie umelého prerušenia tehotenstva alebo iné služby tehotným ženám, ale neposkytujú umelé prerušenie tehotenstva. Na účely požiadaviek vyplývajúcich z pravidiel certifikácie a sprístupnenia informácií súvisiacich s umelým prerušením tehotenstva to môže zahŕňať aj inzerentov propagujúcich obsah týkajúci sa umelého prerušenia tehotenstva, ktorý nie je založený na službách (napríklad knihy o umelom prerušení tehotenstva alebo názory na umelé prerušenie tehotenstva).

V závislosti od druhu vašej certifikácie spoločnosť Google automaticky vygeneruje jednu z nasledujúcich informácií vo vašej reklame na výrobok alebo službu súvisiacu s umelým prerušením tehotenstva: „Poskytuje umelé prerušenie tehotenstva“ alebo „Neposkytuje umelé prerušenie tehotenstva“. Táto informácia sa zobrazí pri všetkých formátoch reklám vo vyhľadávaní. Vďaka tomu budú tieto reklamy transparentne poskytovať základné informácie potrebné na to, aby mohli používatelia určiť, ktoré reklamy súvisiace s umelým prerušením tehotenstva sú pre nich najrelevantnejšie.

Majte na pamäti, že spoločnosť Google uplatňuje aj ďalšie obmedzenia reklám súvisiacich s umelým prerušením tehotenstva. Ďalšie informácie

Postup certifikácie

Ak chcete zobrazovať reklamy na základe kľúčových slov súvisiacich s vykonaním umelého prerušenia tehotenstva, požiadajte o certifikáciu.

Počas procesu žiadosti o certifikáciu vás vyzveme, aby ste uviedli, či vaša organizácia poskytuje alebo neposkytujete umelé prerušenie tehotenstva. Po odoslaní žiadosti bude vaša organizácia skontrolovaná s cieľom overiť informácie, ktoré ste uviedli v žiadosti. Potom získate certifikáciu ako inzerent, ktorý poskytuje umelé prerušenie tehotenstva alebo ho neposkytuje, a budeme vás informovať o stave vašej certifikácie. Po získaní certifikácie môžete okamžite začať zobrazovať reklamy na základe kľúčových slov súvisiacich s umelým prerušením tehotenstva a spoločnosť Google automaticky vygeneruje príslušné informácie v reklame.

Ak váš účet niekedy nebude spĺňať požiadavky pravidiel, môžeme vám certifikáciu odobrať. Navyše nie je povolené zamlčanie alebo nesprávne uvedenie informácií o firme, výrobku či službe, ktorú propagujete. Takéto konanie môže viesť k pozastaveniu vášho účtu.

Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Podanie odvolania

Ak vám z nejakého dôvodu nebude schválená certifikácia, o ktorú ste žiadali, budete sa môcť odvolať. Môžete odoslať ďalšiu dokumentáciu alebo informácie na potvrdenie požadovaného stavu certifikácie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false