Certifikácia a sprístupnenie informácií v súvislosti s umelým prerušením tehotenstva

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Ak chcete v Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve alebo Írsku zobrazovať reklamy na základe dopytov súvisiacich s vykonaním umelého prerušenia tehotenstva, musíte najskôr získať certifikáciu ako inzerent, ktorý poskytuje umelé prerušenie tehotenstva alebo ho neposkytuje. Ak nemáte certifikáciu, nebudete môcť zobrazovať reklamy pomocou dopytov súvisiacich s vykonaním umelého prerušenia tehotenstva.

Požiadavky, ak sa chcete certifikovať ako inzerent, ktorý poskytuje umelé prerušenie tehotenstva

Za poskytovateľa umelého prerušenia tehotenstva na mieste sa považujete, ak poskytujete umelé prerušenie tehotenstva vo vlastných zariadeniach okrem iného vrátane nemocníc, kliník (interrupčných kliník aj nešpecializovaných kliník) alebo ordinácií lekárov, kde sa vykonáva umelé prerušenie tehotenstva alebo sa priamo vydávajú tabletky na umelé prerušenie tehotenstva.

(Len pre inzerentov v Spojených štátoch) Za certifikovanú internetovú lekáreň sa považujete,, ak poskytujete medikamentózne umelé prerušenie tehotenstva alebo tabletky na umelé prerušenie tehotenstva, ale nevydávate ich zákazníkom vo vlastných zariadeniach. To napríklad zahŕňa aj poskytovateľov, ktorí majú udelené oprávnenie vydávať tabletky na umelé prerušenie tehotenstva poštou po telemedicínskej konzultácii. V prípade tejto možnosti vás spoločnosť Google musí certifikovať ako internetovú lekáreň podľa požiadaviek na predaj liekov na predpis v pravidlách pre zdravotnú starostlivosť a liečivá. Ak vás máme certifikovať ako internetovú lekáreň, odošlite žiadosť.

Požiadavky, ak sa chcete certifikovať ako inzerent, ktorý neposkytuje umelé prerušenie tehotenstva

Za inzerenta, ktorý neposkytuje umelé prerušenie tehotenstva, sa považujete, ak neposkytujete umelé prerušenie tehotenstva vo vlastných zariadeniach. Môže to zahŕňať organizácie, ktoré poskytujú tehotenské testy, ultrazvukové vyšetrenia, poradenstvo týkajúce sa umelého prerušenia tehotenstva, všeobecné informácie o umelom prerušení tehotenstva, sprostredkovanie umelého prerušenia tehotenstva alebo iné služby tehotným osobám, ale neposkytujú umelé prerušenie tehotenstva. Na účely požiadaviek vyplývajúcich z pravidiel týkajúcich sa certifikácie a informácií o zadávateľovi súvisiacich s umelým prerušením tehotenstva to môže zahŕňať aj inzerentov propagujúcich obsah zaoberajúci sa umelým prerušením tehotenstva, ktorý nie je založený na službách (napríklad knihy o umelom prerušení tehotenstva alebo názory naň).

V závislosti od druhu vašej certifikácie spoločnosť Google automaticky vygeneruje jedno z nasledujúcich označení zadávateľa vo vašej reklame na výrobok alebo službu súvisiacu s umelým prerušením tehotenstva: „Poskytuje umelé prerušenie tehotenstva“ alebo „Neposkytuje umelé prerušenie tehotenstva“. Tieto informácie sa budú zobrazovať pri všetkých formátoch reklamy vo vyhľadávaní. Vďaka tomu budú tieto reklamy transparentne poskytovať základné informácie potrebné na to, aby mohli používatelia určiť, ktoré reklamy súvisiace s umelým prerušením tehotenstva sú pre nich najrelevantnejšie.

Majte na pamäti, že spoločnosť Google uplatňuje aj ďalšie obmedzenia reklám súvisiacich s umelým prerušením tehotenstva. Ďalšie informácie

Postup certifikácie

Ak chcete zobrazovať reklamy na základe dopytov súvisiacich s vykonaním umelého prerušenia tehotenstva, požiadajte o certifikáciu.

Počas procesu žiadosti o certifikáciu vás vyzveme, aby ste uviedli, či vaša organizácia poskytuje alebo neposkytuje umelé prerušenie tehotenstva. Po odoslaní žiadosti vašu organizáciu skontrolujeme s cieľom overiť informácie, ktoré ste uviedli v žiadosti. Potom získate certifikáciu ako inzerent, ktorý poskytuje umelé prerušenie tehotenstva alebo ho neposkytuje, a budeme vás informovať o stave vašej certifikácie. Po získaní certifikácie môžete okamžite začať zobrazovať reklamy na základe dopytov súvisiacich s vykonaním umelého prerušenia tehotenstva a spoločnosť Google automaticky vygeneruje príslušné informácie o zadávateľovi.

Ak váš účet niekedy nebude spĺňať požiadavky pravidiel, môžeme vám certifikáciu odobrať. Navyše nie je povolené zamlčanie ani nesprávne uvedenie informácií o firme, výrobku či službe, ktorú propagujete. Takéto konanie môže viesť k zablokovaniu vášho účtu.

Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Podanie odvolania

Ak vám z nejakého dôvodu nebude schválená certifikácia, o ktorú ste žiadali, budete sa môcť odvolať. Môžete odoslať ďalšiu dokumentáciu alebo informácie na potvrdenie požadovaného stavu certifikácie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
73067
false
false