Certifikácia a sprístupnenie informácií v súvislosti s umelým prerušením tehotenstva

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Ak chcete v Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve alebo Írsku zobrazovať reklamy na základe dopytov súvisiacich s vykonaním umelého ukončenia tehotenstva, musíte najskôr získať certifikáciu ako inzerent, ktorý poskytuje umelé ukončenie tehotenstva alebo ho neposkytuje. Ak nemáte certifikáciu, nebudete môcť zobrazovať reklamy pomocou dopytov súvisiacich s vykonaním umelého ukončenia tehotenstva.

Požiadavky, ak sa chcete certifikovať ako inzerent, ktorý poskytuje umelé ukončenie tehotenstva

Za poskytovateľa umelého ukončenia tehotenstva na mieste sa považujete, ak poskytujete umelé ukončenie tehotenstva vo vlastných zariadeniach okrem iného vrátane nemocníc, kliník (interrupčných kliník aj nešpecializovaných kliník) alebo ordinácií lekárov, kde sa vykonáva umelé ukončenie tehotenstva alebo sa priamo vydávajú tabletky na umelé ukončenie tehotenstva.

(Len pre inzerentov v Spojených štátoch) Za certifikovanú internetovú lekáreň sa považujete,, ak poskytujete medikamentózne umelé ukončenie tehotenstva alebo tabletky na umelé ukončenie tehotenstva, ale nevydávate ich zákazníkom vo vlastných zariadeniach. To napríklad zahŕňa aj poskytovateľov, ktorí majú udelené oprávnenie vydávať tabletky na umelé ukončenie tehotenstva poštou po telemedicínskej konzultácii. V prípade tejto možnosti vás spoločnosť Google musí certifikovať podľa požiadaviek na služby súvisiace s liekmi na predpis v pravidlách pre zdravotnú starostlivosť a liečivá. Ak chcete získať certifikáciu, podajte si žiadosť.

Požiadavky, ak sa chcete certifikovať ako inzerent, ktorý neposkytuje umelé ukončenie tehotenstva

Za inzerenta, ktorý neposkytuje umelé ukončenie tehotenstva, sa považujete, ak neposkytujete umelé ukončenie tehotenstva vo vlastných zariadeniach. Môže to zahŕňať organizácie, ktoré poskytujú tehotenské testy, ultrazvukové vyšetrenia, poradenstvo týkajúce sa umelého ukončenia tehotenstva, všeobecné informácie o umelom ukončení tehotenstva, sprostredkovanie umelého ukončenia tehotenstva alebo iné služby tehotným osobám, ale neposkytujú umelé ukončenie tehotenstva. Na účely požiadaviek vyplývajúcich z pravidiel týkajúcich sa certifikácie a informácií o zadávateľovi súvisiacich s umelým ukončením tehotenstva to môže zahŕňať aj inzerentov propagujúcich obsah zaoberajúci sa umelým ukončením tehotenstva, ktorý nie je založený na službách (napríklad knihy o umelom ukončení tehotenstva alebo názory naň).

V závislosti od druhu vašej certifikácie spoločnosť Google automaticky vygeneruje jedno z nasledujúcich označení informácií o zadávateľovi vo vašej reklame na výrobok alebo službu súvisiacu s umelým ukončením tehotenstva: „Poskytuje umelé ukončenie tehotenstva“ alebo „Neposkytuje umelé ukončenie tehotenstva“. Tieto informácie o zadávateľovi sa budú zobrazovať pri všetkých formátoch reklamy vo vyhľadávaní. Vďaka tomu budú tieto reklamy transparentne poskytovať základné informácie potrebné na to, aby mohli používatelia určiť, ktoré reklamy súvisiace s umelým ukončením tehotenstva sú pre nich najrelevantnejšie.

Majte na pamäti, že spoločnosť Google uplatňuje aj ďalšie obmedzenia reklám súvisiacich s umelým ukončením tehotenstva. Ďalšie informácie

Postup certifikácie

Ak chcete zobrazovať reklamy na základe dopytov súvisiacich s vykonaním umelého prerušenia tehotenstva, požiadajte o certifikáciu.

Počas procesu žiadosti o certifikáciu vás vyzveme, aby ste uviedli, či vaša organizácia poskytuje alebo neposkytuje umelé prerušenie tehotenstva. Po odoslaní žiadosti vašu organizáciu skontrolujeme s cieľom overiť informácie, ktoré ste uviedli v žiadosti. Potom získate certifikáciu ako inzerent, ktorý poskytuje umelé prerušenie tehotenstva alebo ho neposkytuje, a budeme vás informovať o stave vašej certifikácie. Po získaní certifikácie môžete okamžite začať zobrazovať reklamy na základe dopytov súvisiacich s vykonaním umelého prerušenia tehotenstva a spoločnosť Google automaticky vygeneruje príslušné informácie o zadávateľovi.

Ak váš účet niekedy nebude spĺňať požiadavky pravidiel, môžeme vám certifikáciu odobrať. Navyše nie je povolené zamlčanie ani nesprávne uvedenie informácií o firme, výrobku či službe, ktorú propagujete. Takéto konanie môže viesť k zablokovaniu vášho účtu.

Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Podanie odvolania

Ak vám z nejakého dôvodu nebude schválená certifikácia, o ktorú ste žiadali, budete sa môcť odvolať. Môžete odoslať ďalšiu dokumentáciu alebo informácie na potvrdenie požadovaného stavu certifikácie.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
11990626533187418909
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067