Teave aborditeenuse reklaamija sertifikaadi ja avalikustamisteadete kohta

Google pakub abikeskuse tõlgitud versioone, aga need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik keel, mida me kasutame oma eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Kui soovite Ameerika Ühendriikides, Ühendkuningriigis või Iirimaal esitada reklaame, kasutades abordi tegemisega seotud päringuid, peate esmalt hankima sertifikaadi selle kohta, et olete reklaamija, kes pakub aborditeenust, või reklaamija, kes ei paku aborditeenust. Kui teil sertifikaati ei ole, ei saa te esitada reklaame, kasutades abordi tegemisega seotud päringuid.

Nõuded sertifikaadi saamiseks selle kohta, et olete reklaamija, kes pakub aborditeenust

Teid käsitletakse asukohapõhise aborditeenuse pakkujana siis, kui pakute oma asutuses aborditeenust. See hõlmab muu hulgas (ilma piiranguteta) haiglaid, kliinikuid (nii abordikliinikuid kui ka üldkliinikuid) või arstikabinette, kus tehakse aborte või väljastatakse otse abordipille.

(Ainult Ameerika Ühendriikide reklaamijatele.) Teie organisatsiooni käsitletakse sertifitseeritud internetiapteegina siis, kui pakute ravimeid medikamentoosseks raseduse katkestamiseks või abordipille, kuid ei väljasta neid klientidele oma asutuses. See hõlmab näiteks teenusepakkujaid, kellel on luba väljastada abordipille posti teel pärast kaugmeditsiini konsultatsiooni. Selle võimaluse kasutamiseks peab teil olema Google'i sertifikaat, mis vastab tervishoiu ja ravimitega seotud eeskirjade retseptiravimite teenuste nõuetele. Taotlege sertifikaati siin.

Nõuded sertifikaadi saamiseks selle kohta, et olete reklaamija, kes ei paku aborditeenust

Teid käsitletakse aborditeenust mittepakkuva reklaamijana siis, kui te ei paku oma asutuses aborditeenust. See võib hõlmata organisatsioone, kes pakuvad rasedusteste, ultraheliteenust, abordialast nõustamist, üldteavet abordi kohta, abordi saatekirju või teenindavad rasedaid muul viisil, kuid ei paku aborditeenust. Abordi reklaamija sertifikaadi ja avalikustamiseeskirjade nõuetest tulenevalt võib see hõlmata ka reklaamijaid, kes pakuvad abordiga seotud sisu, kuid mitte teenuseid – näiteks raamatuid abordi või selle käsituste kohta.

Olenevalt teie sertifikaadist lisab Google automaatselt teie abordiga seotud toote või teenuse reklaamidele reklaamisisese avalikustamisteate „Pakub aborditeenust“ või „Ei paku aborditeenust“. Avalikustamisteated kuvatakse kõigis otsingureklaamide vormingutes ja need aitavad tagada, et reklaamid pakuksid läbipaistvalt põhiteavet, mida kasutajad vajavad selleks, et otsustada, millised abordiga seotud reklaamid on nende jaoks kõige asjakohasemad.

Pidage meeles, et Google on abordiga seotud reklaamidele kehtestanud ka muid piiranguid. Lisateave

Kuidas sertifikaat hankida?

Kui soovite esitada reklaame, mis kasutavad abordi tegemisega seotud päringuid, taotlege sertifikaati.

Sertifikaadi taotlemisel palutakse teil täpsustada, kas teie organisatsioon pakub aborditeenust või mitte. Kui taotlus on esitatud, vaadatakse teie organisatsioon taotluses esitatud teabe kontrollimiseks üle. Seejärel saate sertifikaadi, et olete reklaamija, kes pakub aborditeenust, või reklaamija, kes ei paku aborditeenust. Saate ka teate oma sertifikaadi oleku kohta. Pärast sertifikaadi saamist saate abordi tegemisega seotud päringuid kasutavaid reklaame kohe esitama hakata ja Google loob automaatselt sobiliku reklaamisisese avalikustamisteate.

Teie sertifikaat võidakse igal ajal eemaldada, kui teie konto ei vasta eeskirjanõuetele. Lisaks on keelatud reklaamitava ettevõtte, toote või teenuse teabe varjamine või moonutamine. Seesuguse tegevuse tuvastamisel võidakse teie konto peatada.

Vaadake, mis juhtub, kui meie eeskirju rikute.

Apellatsiooni esitamine

Kui te mingil põhjusel taotletud sertifikaati ei saa, on teil võimalik esitada apellatsioon. Võite esitada lisadokumendid või teabe, mille abil kinnitada teie taotletud sertifikaadi olek.

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
true
Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü