Σχετικά με την πιστοποίηση και τις αποκαλύψεις για διαφημίσεις υπηρεσιών άμβλωσης

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ και στην Ιρλανδία, αν θέλετε να προβάλετε διαφημίσεις με ερωτήματα που σχετίζονται με τις αμβλώσεις, θα πρέπει πρώτα να πιστοποιηθείτε ως διαφημιζόμενος που είτε παρέχει είτε δεν παρέχει υπηρεσίες άμβλωσης. Αν δεν είστε πιστοποιημένοι, δεν θα μπορείτε να προβάλλετε διαφημίσεις με ερωτήματα που σχετίζονται με την πραγματοποίηση άμβλωσης.

Απαιτούμενη πιστοποίηση ως διαφημιζόμενος που παρέχει υπηρεσίες άμβλωσης

Θεωρείστε πάροχος υπηρεσιών άμβλωσης με δική του τοποθεσία, αν παρέχετε υπηρεσίες άμβλωσης στις δικές σας εγκαταστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, νοσοκομεία, κλινικές (τόσο κλινικές άμβλωσης όσο και μη εξειδικευμένες κλινικές) ή ιατρεία όπου πραγματοποιούνται αμβλώσεις ή χορηγούνται απευθείας χάπια άμβλωσης.

(Μόνο για διαφημιζομένους στις ΗΠΑ) Θεωρείστε πιστοποιημένο διαδικτυακό φαρμακείο, αν παρέχετε υπηρεσίες φαρμακευτικής άμβλωσης ή χάπια άμβλωσης, αλλά δεν τα χορηγείτε σε πελάτες στις δικές σας εγκαταστάσεις. Αυτός ο χαρακτηρισμός περιλαμβάνει, για παράδειγμα, παρόχους οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι να χορηγούν χάπια άμβλωσης μέσω ταχυδρομείου, μετά από συμβουλευτική συνεδρία τηλεϊατρικής. Για να πληροίτε τα κριτήρια αυτής της επιλογής, πρέπει να έχετε πιστοποιηθεί από την Google, σύμφωνα με τις απαιτήσεις υπηρεσιών συνταγογραφούμενων φαρμάκων που ορίζονται στην πολιτική περί Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και φαρμάκωνΥποβάλετε αίτηση εδώ, για να λάβετε πιστοποίηση.

Απαιτούμενη πιστοποίηση ως διαφημιζόμενος που δεν παρέχει υπηρεσίες άμβλωσης

Θεωρείστε διαφημιζόμενος που δεν παρέχει υπηρεσίες άμβλωσης, αν δεν παρέχετε υπηρεσίες άμβλωσης στις δικές σας εγκαταστάσεις. Αυτός ο χαρακτηρισμός ενδέχεται να περιλαμβάνει οργανισμούς οι οποίοι παρέχουν τεστ εγκυμοσύνης, υπερήχους, συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα άμβλωσης, γενικές πληροφορίες σχετικά με τις αμβλώσεις ή παραπεμπτικά για άμβλωση ή εξυπηρετούν με άλλον τρόπο εγκύους, αλλά δεν παρέχουν υπηρεσίες άμβλωσης. Στο πλαίσιο των απαιτήσεων της πολιτικής πιστοποίησης και αποκαλύψεων που ισχύει για διαφημιζομένους οι οποίοι προβάλλουν διαφημίσεις για υπηρεσίες άμβλωσης, ο παραπάνω χαρακτηρισμός μπορεί επίσης να περιλαμβάνει διαφημιζομένους που προωθούν περιεχόμενο ή απόψεις για τις αμβλώσεις.

Ανάλογα με το πώς θα πιστοποιηθείτε, η Google θα δημιουργήσει αυτόματα μία από τις ακόλουθες αποκαλύψεις εντός διαφήμισης για τις διαφημίσεις προϊόντων ή υπηρεσιών άμβλωσης: "Παρέχει υπηρεσίες άμβλωσης" ή "Δεν παρέχει υπηρεσίες άμβλωσης". Οι αποκαλύψεις θα εμφανίζονται σε όλες τις μορφές διαφημίσεων αναζήτησης και συμβάλλουν ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω διαφημίσεις παρέχουν με διαφανή τρόπο βασικές πληροφορίες που χρειάζονται οι χρήστες, ώστε να αποφασίζουν ποιες διαφημίσεις σχετικά με αμβλώσεις είναι περισσότερο συναφείς για αυτούς.

Λάβετε υπόψη ότι η Google έχει άλλους περιορισμούς για τις διαφημίσεις που σχετίζονται με τις αμβλώσεις. Μάθετε περισσότερα

Τρόπος πιστοποίησης

Για να προβάλετε διαφημίσεις με ερωτήματα που σχετίζονται με την πραγματοποίηση άμβλωσης, υποβάλετε αίτηση πιστοποίησης.

Κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης πιστοποίησης, θα σας ζητηθεί να προσδιορίσετε αν ο οργανισμός σας παρέχει ή δεν παρέχει υπηρεσίες άμβλωσης. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο οργανισμός σας θα υποβληθεί σε έλεγχο, προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που καταχωρίσατε στην αίτηση. Στη συνέχεια, θα πιστοποιηθείτε ως διαφημιζόμενος που παρέχει ή δεν παρέχει υπηρεσίες άμβλωσης και θα ειδοποιηθείτε για την κατάσταση της πιστοποίησής σας. Αφού πιστοποιηθείτε, μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως την προβολή διαφημίσεων με ερωτήματα που σχετίζονται με τις αμβλώσεις, ενώ η Google θα δημιουργήσει αυτόματα την κατάλληλη αποκάλυψη εντός διαφήμισης.

Η πιστοποίησή σας μπορεί να καταργηθεί, αν οποιαδήποτε στιγμή ο λογαριασμός σας δεν πληροί τις απαιτήσεις της πολιτικής. Επιπλέον, η απόκρυψη ή η ανακριβής δήλωση πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση, το προϊόν ή την υπηρεσία που προωθείτε δεν επιτρέπεται και μπορεί να επιφέρει αναστολή του λογαριασμού σας.

Μάθετε τι θα συμβεί, αν παραβείτε τις πολιτικές μας.

Υποβολή αιτήματος επανεξέτασης

Αν η πιστοποίηση που ζητήσατε δεν εγκριθεί για οποιονδήποτε λόγο, θα έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης. Για να επιβεβαιώσετε την κατάσταση πιστοποίησης που ζητάτε, μπορείτε να υποβάλετε πρόσθετα δικαιολογητικά ή πληροφορίες.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού