Σχετικά με την πιστοποίηση και τις γνωστοποιήσεις για διαφημίσεις υπηρεσιών άμβλωσης

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας για διευκόλυνση, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, αν θέλετε να προβάλετε διαφημίσεις με λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με την πραγματοποίηση άμβλωσης, θα πρέπει προηγουμένως να πιστοποιηθείτε ως διαφημιζόμενος ο οποίος είτε παρέχει είτε δεν παρέχει υπηρεσίες άμβλωσης. Αν δεν είστε πιστοποιημένοι, δεν θα μπορείτε να προβάλλετε διαφημίσεις με λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με την πραγματοποίηση άμβλωσης.

Θεωρείστε διαφημιζόμενος που παρέχει υπηρεσίες άμβλωσης, αν παρέχετε υπηρεσίες άμβλωσης στις δικές σας εγκαταστάσεις. Τα νοσοκομεία, οι κλινικές (τόσο οι κλινικές αμβλώσεων όσο και οι μη εξειδικευμένες κλινικές) ή τα ιατρεία όπου πραγματοποιούνται αμβλώσεις θεωρούνται διαφημιζόμενοι που παρέχουν υπηρεσίες άμβλωσης.

Θεωρείστε διαφημιζόμενος που δεν παρέχει υπηρεσίες άμβλωσης, αν δεν παρέχετε υπηρεσίες άμβλωσης στις δικές σας εγκαταστάσεις. Αυτός ο χαρακτηρισμός ενδέχεται να περιλαμβάνει οργανισμούς οι οποίοι πραγματοποιούν ή παρέχουν τεστ εγκυμοσύνης, υπερήχους, συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα άμβλωσης, γενικές πληροφορίες σχετικά με τις αμβλώσεις ή παραπεμπτικά για άμβλωση ή εξυπηρετούν με άλλον τρόπο εγκύους, αλλά δεν παρέχουν υπηρεσίες άμβλωσης. Στο πλαίσιο των απαιτήσεων της πολιτικής πιστοποίησης και γνωστοποιήσεων για διαφημιζομένους που προβάλλουν διαφημίσεις για υπηρεσίες άμβλωσης, ο παραπάνω χαρακτηρισμός ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνει διαφημιζομένους που προωθούν περιεχόμενο το οποίο δεν σχετίζεται με υπηρεσίες άμβλωσης (π.χ. βιβλία ή απόψεις σχετικά με την άμβλωση).

Ανάλογα με το πώς θα πιστοποιηθείτε, η Google θα δημιουργήσει αυτόματα μία από τις παρακάτω γνωστοποιήσεις εντός διαφήμισης για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άμβλωσης που προσφέρετε: "Παρέχει υπηρεσίες άμβλωσης" ή "Δεν παρέχει υπηρεσίες άμβλωσης". Οι γνωστοποιήσεις θα εμφανίζονται σε όλες τις μορφές διαφημίσεων αναζήτησης και συμβάλλουν ώστε να διασφαλίζεται ότι οι διαφημίσεις αυτές παρέχουν με διαφανή τρόπο βασικές πληροφορίες που χρειάζονται οι χρήστες, ώστε να αποφασίζουν ποιες διαφημίσεις σχετικά με αμβλώσεις είναι περισσότερο συναφείς για αυτούς.

Λάβετε υπόψη ότι η Google έχει άλλους περιορισμούς για τις διαφημίσεις που σχετίζονται με τις αμβλώσεις. Μάθετε περισσότερα

Τρόπος πιστοποίησης

Για να προβάλετε διαφημίσεις με λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με την πραγματοποίηση άμβλωσης, υποβάλετε αίτηση πιστοποίησης.

Κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης πιστοποίησης, θα σας ζητηθεί να προσδιορίσετε αν ο οργανισμός σας παρέχει ή δεν παρέχει υπηρεσίες άμβλωσης. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο οργανισμός σας θα υποβληθεί σε έλεγχο, προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που καταχωρίσατε στην αίτηση. Στη συνέχεια, θα πιστοποιηθείτε ως διαφημιζόμενος που παρέχει ή δεν παρέχει υπηρεσίες άμβλωσης και θα ειδοποιηθείτε για την κατάσταση της πιστοποίησής σας. Μόλις πιστοποιηθείτε, μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως την προβολή διαφημίσεων με λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με τις αμβλώσεις, ενώ η Google θα δημιουργήσει αυτόματα την κατάλληλη γνωστοποίηση εντός διαφήμισης.

Η πιστοποίησή σας μπορεί να καταργηθεί, αν οποιαδήποτε στιγμή ο λογαριασμός σας δεν πληροί τις απαιτήσεις της πολιτικής. Επιπλέον, η απόκρυψη ή η ανακριβής δήλωση πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση, το προϊόν ή την υπηρεσία που προωθείτε δεν επιτρέπεται και μπορεί να επιφέρει αναστολή του λογαριασμού σας.

Μάθετε τι θα συμβεί, εάν παραβείτε τις πολιτικές μας.

Υποβολή αιτήματος επανεξέτασης

Αν η πιστοποίηση που ζητήσατε δεν εγκριθεί για οποιονδήποτε λόγο, θα έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης. Για να επιβεβαιώσετε την κατάσταση της πιστοποίησης που ζητάτε, μπορείτε να υποβάλετε επιπλέον δικαιολογητικά ή πληροφορίες.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false