Om certificering og erklæringer angående aborter

Hvis du vil køre annoncer med søgeord, der er knyttet til det at få en abort, i USA, Storbritannien eller Irland, skal du først være certificeret som annoncør, der enten udfører eller ikke udfører aborter. Hvis du ikke er certificeret, kan du ikke køre annoncer med søgeord, der er knyttet til det at få en abort.

Du bliver betragtet som en annoncør, der udfører aborter, hvis du udfører aborter i dine egne lokaler. Hospitaler, klinikker (både abortklinikker og ikke-specialiserede klinikker) og lægehuse, hvor der udføres aborter, betragtes som annoncører, der udfører aborter.

Du bliver betragtet som en annoncør, der ikke udfører aborter, hvis du ikke udfører aborter i dine egne lokaler. Dette kan omfatte organisationer, der udfører graviditetstests, foretager ultralydsscanninger, rådgiver om aborter, giver generelle oplysninger om aborter, udsteder henvisninger med henblik på at få en abort, eller som på anden måde servicerer gravide kvinder, men ikke udfører aborter. I forhold til certificering af abortannoncører og krav vedrørende offentliggørelse af oplysninger kan dette også omfatte annoncører, der promoverer abortrelateret indhold, der ikke er knyttet til udførelsen af aborter – f.eks. bøger om abort eller perspektiver i forhold til abort.

Alt efter din certificering genererer Google automatisk en af de følgende erklæringer i annoncerne for dit abortprodukt eller din aborttjeneste: "Udfører aborter" eller "Udfører ikke aborter". Erklæringerne vises i alle søgeannonceformater og hjælper med at sikre, at disse annoncer på transparent vis giver de grundlæggende oplysninger, brugerne skal have for at beslutte, hvilke abortrelaterede annoncer der er mest relevante for dem.

Husk, at Google har andre begrænsninger for annoncer, der er relateret til abort. Få flere oplysninger

Sådan bliver du certificeret

Hvis du vil køre annoncer med abortrelaterede søgeord, skal du anmode om certificering.

I forbindelse med ansøgningen om certificering bliver du bedt om at angive, om din organisation udfører aborter eller ikke udfører aborter. Når ansøgningen er indsendt, bliver din organisation gennemgået for at bekræfte de oplysninger, som du har angivet i ansøgningen. Du bliver derefter certificeret som annoncør, der enten udfører aborter eller ikke udfører aborter, og du får besked om din certificeringsstatus. Så snart du er certificeret, kan du begynde at køre annoncer med abortrelaterede søgeord. Herefter genererer Google automatisk den relevante erklæring i annoncen.

Din certificering kan blive fjernet til enhver tid, hvis din konto ikke overholder kravene i vores politik. Derudover er det ikke tilladt at tilbageholde oplysninger eller give fejlagtige oplysninger om virksomheden, produktet eller tjenesten, du promoverer. Dette kan medføre suspendering af din konto.

Få flere oplysninger om, hvad der sker, hvis du overtræder vores politikker.

Anmodning om appel

Hvis du ikke bliver godkendt til den certificering, som du har anmodet om, har du mulighed for at appellere. Du kan indsende yderligere dokumentation eller oplysninger for at bekræfte den certificeringsstatus, som du har anmodet om.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?