Certifikace a zveřejňované informace týkající se interrupcí

Společnost Google poskytuje přeložené verze centra nápovědy z praktických důvodů. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodující jazykovou verzí, kterou používáme při vymáhání zásad, je anglická. Chcete-li tento článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Pokud chcete v USA, Spojeném království nebo Irsku zobrazovat reklamy, které využívají dotazy související s prováděním interrupcí, musíte být nejprve certifikováni, a to jako inzerent, který interrupce přímo provádí, nebo jako inzerent, který interrupce sám neprovádí. Pokud nemáte certifikaci, nemůžete zobrazovat reklamy, které využívají dotazy související s interrupcemi.

Požadavky na certifikaci inzerenta, který provádí interrupce

Jste považováni za místního poskytovatele interrupcí, pokud provádíte interrupce ve vlastních zařízeních, například včetně nemocnic, klinik (potratových i nespecializovaných) nebo ordinací lékařů, kde jsou prováděny interrupce nebo přímo vydávány látky vyvolávající potrat.

(Pouze pro inzerenty v USA) Jste považováni za certifikovanou internetovou lékárnu, pokud provádíte lékové interrupce nebo poskytujete látky vyvolávající potrat, ale nevydáváte je zákazníkům ve svých vlastních zařízeních. To zahrnuje například poskytovatele, kteří jsou oprávněni vydávat látky vyvolávající potrat poštou, po dálkové konzultaci se zdravotnickým zařízením. Abyste měli na tuto možnost nárok, musíte být nejprve u Googlu certifikováni jako internetová lékárna pro prodej léků na předpis podle našich stávajících zásad pro zdravotní péči a léčivaZde můžete podat žádost o certifikaci jako internetová lékárna.

Požadavky na certifikaci inzerenta, který neprovádí interrupce

Za inzerenta neposkytujícího interrupce jste považováni, pokud ve svých vlastních zařízeních interrupce neprovádíte. Do této kategorie mohou patřit organizace, které poskytují těhotenské testy, ultrazvuková vyšetření, poradenství ohledně interrupcí, obecné informace týkající se interrupcí, doporučení ohledně interrupcí nebo jiné služby pro těhotné, ale samotné interrupce neprovádějí. Pro účely požadavků zásad týkajících se certifikace inzerentů a zveřejňování informací ohledně interrupcí sem mohou patřit také inzerenti propagující obsah, který se sice nezaměřuje na služby související s interrupcemi, o umělém přerušení těhotenství ale pojednává – např. knihy týkající se interrupcí nebo pohledů na ně.

V závislosti na vaší certifikaci Google automaticky vygeneruje jedno ze dvou upozornění, které se pak bude zobrazovat ve vašich reklamách na produkt nebo službu týkající se interrupcí: buď Provádí interrupce, nebo Neprovádí interrupce. Upozornění se budou zobrazovat ve všech formátech reklam ve vyhledávání a zajistí, transparentní sdělení základních informací, podle kterých se uživatel může rozhodnout, které reklamy související s interrupcemi jsou pro něj nejvíce relevantní.

Mějte na paměti, že společnost Google na reklamy související s interrupcemi uplatňuje další omezení. Další informace

Postup certifikace

Abyste mohli zobrazovat reklamy využívající dotazy související s prováděním interrupcí, požádejte o certifikaci.

Během zpracování žádosti o certifikaci budete vyzváni, abyste uvedli, zda vaše organizace interrupce provádí, nebo nikoli. Po odeslání žádosti bude vaše organizace prověřena, abychom mohli potvrdit správnost informací, které jste v žádosti uvedli. Poté budete certifikováni jako inzerent, který provádí (nebo neprovádí) interrupce, a o své certifikaci budete informováni. Po získání certifikace můžete okamžitě začít zobrazovat reklamy s využitím dotazů souvisejících s prováděním interrupcí a Google automaticky vygeneruje příslušné upozornění zobrazované v reklamách.

Pokud váš účet nebude splňovat požadavky zásad, může vám být certifikace kdykoli odebrána. Dále není povoleno uvádět nepravdivé informace o propagované firmě, produktu nebo službě, popřípadě skrývat pravdivé informace, a takové jednání může vést k pozastavení vašeho účtu.

Přečtěte si, co se stane, když naše zásady porušíte.

Podání odvolání

Pokud vám z jakéhokoli důvodu nebude přiznána certifikace, o kterou jste žádali, budete mít možnost se odvolat. Můžete předložit dodatečnou dokumentaci nebo informace, které svědčí o oprávněnosti vaší žádosti o certifikaci.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
false
true
true
73067
false
false