Certifikace a zveřejňované informace týkající se interrupcí

Společnost Google poskytuje přeložené verze centra nápovědy z praktických důvodů. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodující jazykovou verzí, kterou používáme při vymáhání zásad, je anglická. Chcete-li tento článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Pokud chcete v USA, Spojeném království a Irsku zobrazovat reklamy využívající klíčová slova související s prováděním interrupcí, musíte být nejprve certifikováni jako inzerent, který buď interrupce poskytuje, nebo je neposkytuje. Pokud certifikaci nemáte, nebudete mít možnost zobrazovat reklamy pomocí klíčových slov souvisejících s prováděním interrupcí.

Za inzerenta poskytujícího interrupce jste považováni, pokud ve svých zařízeních provádíte interrupce. Za inzerenty poskytující interrupce jsou považovány nemocnice, kliniky (interrupční i nespecializované) nebo lékařské ordinace, ve kterých se provádějí interrupce.

Za inzerenta neposkytujícího interrupce jste považováni, pokud ve svých vlastních zařízeních interrupce neprovádíte. Sem mohou patřit organizace, které poskytují těhotenské testy, ultrazvuková vyšetření, poradenství ohledně interrupcí, obecné informace týkající se interrupcí, doporučení ohledně interrupcí nebo jiné služby pro těhotné ženy, ale samotné interrupce neprovádějí. Pro účely certifikace inzerentů, kteří zobrazují reklamy týkající se interrupcí, a v souladu s požadavky zásad zveřejňování sem mohou patřit také inzerenti propagující obsah, který se sice nezaměřuje na služby související s interrupcemi, o umělém přerušení těhotenství ale pojednává – např. knihy týkající se interrupcí nebo pohledů na ně.

V závislosti na vaší certifikaci Google automaticky vygeneruje jedno z následujících oznámení, které se jako zveřejňovaná informace zobrazí ve vašich reklamách na produkt nebo službu týkající se interrupcí: „Poskytuje interrupce“, nebo „Neposkytuje interrupce“. Tato oznámení se zobrazí ve všech formátech reklam ve vyhledávání a pomohou zaručit, aby takové reklamy uživatelům transparentně poskytovaly základní informace, které potřebují k rozhodnutí, jaké reklamy související s interrupcemi jsou pro ně nejvhodnější.

Mějte na paměti, že společnost Google na reklamy související s interrupcemi uplatňuje další omezení. Další informace

Postup certifikace

Abyste mohli zobrazovat reklamy využívající klíčová slova týkající se provedení interrupce, požádejte o certifikaci.

Během procesu žádosti o certifikaci budete vyzváni, abyste uvedli, zda vaše organizace interrupce poskytuje, nebo ne. Po odeslání žádosti bude vaše organizace prověřena, abychom mohli potvrdit správnost informací, které jste v žádosti uvedli. Poté budete certifikováni jako inzerent, který poskytuje (nebo neposkytuje) interrupce, a o své certifikaci budete informováni. Po získání certifikace můžete okamžitě začít zobrazovat reklamy s využitím klíčových slov týkajících se provádění interrupcí a Google automaticky vygeneruje příslušné oznámení zobrazované v reklamách.

Pokud váš účet nebude splňovat požadavky zásad, může vám být certifikace kdykoli odebrána. Dále není povoleno uvádět nepravdivé informace o propagované firmě, produktu nebo službě, popřípadě skrývat pravdivé informace, a takové jednání může vést k pozastavení vašeho účtu.

Přečtěte si, co se stane, pokud porušíte naše zásady.

Podání odvolání

Pokud vám z jakéhokoli důvodu nebude přiznána certifikace, o kterou jste žádali, budete mít možnost se odvolat. Můžete předložit dodatečnou dokumentaci nebo informace, které svědčí o oprávněnosti vaší žádosti o certifikaci.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false