Всичко за сертифицирането и разкриването на информация във връзка с аборти

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Ако искате да пускате реклами, използвайки заявки, свързани с аборти, в Ирландия, Обединеното кралство и Съединените щати, първо трябва да имате сертифициране като рекламодател, който извършва аборти или не извършва аборти. Ако не бъдете сертифицирани, няма да можете да пускате реклами, използвайки заявки, свързани с аборти.

Изисквания за сертифициране като рекламодател, който извършва аборти

Ще бъдете считани за доставчик на свързани с аборт услуги в местоположение, ако извършвате аборти на територията на собствената си база, включително, но не само, в болници, клиники (както специализирани за аборти, така и неспециализирани) или лекарски кабинети, в които се извършват аборти или директно се предоставят хапчета за аборт.

(Само за рекламодатели в Съединените щати) Ще бъдете считани за сертифицирана онлайн аптека, ако осигурявате аборти чрез медикаменти или хапчета за аборт, но не ги предоставяте на клиентите на територията на собствената си база. Това включва например доставчици, които имат разрешение да предоставят хапчета за аборт по пощата след дистанционна медицинска консултация. За да отговаряте на условията за тази опция, трябва да бъдете сертифицирани от Google според изискванията за услуги, свързани с лекарствени средства, отпускани с рецепта, в правилата за здравеопазването и лекарствените средства. Кандидатствайте тук, за да бъдете сертифицирани.

Изисквания за сертифициране като рекламодател, който не извършва аборти

Вие се считате за рекламодател, който не извършва аборти, ако не предоставяте такива услуги на територията на собствената си база. Това може да включва организации, които предоставят тестове за бременност, ултразвукова диагностика, консултации по отношение на аборти, обща информация за абортите, насочване за извършване на аборт или други услуги на бременни лица с изключение на извършване на аборти. За целите на изискванията за сертифициране и разкриване на информация на рекламодатели, свързани с аборти, тази категория може да включва и рекламодатели, популяризиращи съдържание, свързано с аборти, което не се основава на услуга за извършването на такива – например книги за аборта или гледни точки по темата.

В зависимост от сертифицирането Ви Google автоматично ще генерира един от следните типове разкриване на информация в рекламите Ви на продукти или услуги, свързани с аборти: „Извършва аборти“ или „Не извършва аборти“. Разкриването на информация ще се показва във всички рекламни формати в мрежата за търсене и ще спомогне тези реклами прозрачно да осигуряват основна информация, нужна на потребителите при вземането на решение кои свързани с аборти реклами са най-подходящи за тях.

Имайте предвид, че Google има други ограничения за рекламите, свързани с аборти. Научете повече

Как се извършва сертифицирането

За да пускате реклами, използвайки заявки, свързани с аборти, кандидатствайте за сертифициране.

В процеса на кандидатстване за сертифициране ще бъдете помолени да посочите дали организацията Ви извършва аборти, или не. След изпращането на кандидатурата организацията Ви ще бъде прегледана, за да се потвърди информацията, предоставена от Вас в кандидатурата Ви. След това ще бъдете сертифицирани като рекламодател, който извършва аборти или който не извършва. Ще бъдете уведомени за състоянието на сертифицирането. След като бъдете сертифицирани, можете незабавно да започнете да показвате реклами, използвайки заявки, свързани с аборти, а Google автоматично ще генерира съответното разкриване на информация в рекламата.

Сертифицирането Ви може да бъде анулирано, ако в който и да е момент профилът Ви не изпълнява изискванията на правилата. Освен това не се допуска укриване или погрешно заявяване на информация относно бизнеса, продукта или услугата, които популяризирате, и може да доведе до спиране на профила Ви.

Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Подаване на обжалване

Ако поради някаква причина не сте одобрени за заявеното от Вас сертифициране, имате възможност да обжалвате. Може да изпратите допълнителни документи или информация, с които да се потвърди състоянието на заявеното от Вас сертифициране.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
8339840596067313917
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73067