Всичко за сертифицирането и разкриването на информация във връзка с аборти

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Ако искате да пускате реклами, използващи ключови думи, свързани с аборти, в Ирландия, Обединеното кралство и Съединените щати, първо трябва да бъдете сертифицирани като рекламодател, който извършва аборти или който не извършва аборти. Ако не сте сертифицирани, няма да можете да пускате реклами, използвайки ключови думи, свързани с аборти.

Вие се считате за рекламодател, който извършва аборти, ако предоставяте такива услуги на територията на собствената си база. Болници, клиники (както специализирани в извършването на аборти, така и неспециализирани) или лекарски кабинети, в които се извършват аборти, се считат за рекламодатели, които извършват аборти.

Вие се считате за рекламодател, който не извършва аборти, ако не предоставяте такива услуги на територията на собствената си база. Това може да включва организации, които предоставят тестове за бременност, ултразвукова диагностика, консултации по отношение на аборти, обща информация за абортите, насочване за извършване на аборт или други услуги на бременни жени, с изключение на извършване на аборти. За целите на изискванията за сертифициране и разкриване на информация на рекламодатели, свързани с аборти, тази категория може да включва и рекламодатели, популяризиращи съдържание, свързано с аборти, което не се основава на услуга за извършването на такива – например книги за аборта или гледни точки по темата.

В зависимост от сертификата Ви Google автоматично ще генерира един от следните типове разкриване на информация в рекламите Ви на продукти или услуги, свързани с аборти: „Извършва аборти“ или „Не извършва аборти“. Разкриването на информация ще се показва във всички рекламни формати в Google Търсене и ще спомогне тези реклами прозрачно да осигуряват основна информация, нужна на потребителите при вземането на решение кои свързани с аборти реклами са най-подходящи за тях.

Имайте предвид, че Google има други ограничения за рекламите, свързани с аборти. Научете повече

Как се извършва сертифицирането

За да пускате реклами, използвайки ключови думи, свързани с аборти, кандидатствайте за сертифициране.

В процеса на кандидатстване за сертифициране ще бъдете помолени да посочите дали организацията Ви извършва аборти, или не. След изпращането на кандидатурата организацията Ви ще бъде прегледана, за да се потвърди информацията, предоставена от Вас в кандидатурата Ви. След това ще бъдете сертифицирани като рекламодател, който извършва аборти или който не извършва. Ще бъдете уведомени за състоянието на сертифицирането. След като бъдете сертифицирани, можете незабавно да започнете да показвате реклами, използвайки ключови думи, свързани с аборти, а Google автоматично ще генерира съответното разкриване на информация в рекламата.

Сертифицирането Ви може да бъде анулирано, ако в който и да е момент профилът Ви не изпълнява изискванията на правилата. Освен това не се допуска укриване или погрешно заявяване на информация относно бизнеса, продукта или услугата, които популяризирате, и може да доведе до спиране на профила Ви.

Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Подаване на обжалване

Ако поради някаква причина не сте одобрени за заявеното от Вас сертифициране, имате възможност да обжалвате. Може да изпратите допълнителни документи или информация, с които да се потвърди състоянието на заявеното от Вас сертифициране.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false