Xác minh cho quảng cáo về hoạt động bầu cử trong Liên minh Châu Âu (tháng 1 năm 2019)

Vào tháng 3 năm 2019, Google sẽ bắt đầu thực thi chính sách về nội dung chính trị cập nhật yêu cầu tất cả các nhà quảng cáo chạy quảng cáo về hoạt động bầu cử trong Liên minh Châu Âu phải được Google xác minh.

Quảng cáo về hoạt động bầu cử ở Liên minh Châu Âu bao gồm bất kỳ quảng cáo nào đề cập đến một đảng chính trị, người đang giữ chức vụ qua bầu cử hoặc ứng cử viên cho Nghị viện EU trong phạm vi Liên minh Châu Âu (không bao gồm Vương quốc Anh).

Để được xác minh, nhà quảng cáo phải cung cấp bằng chứng về danh tính và thông tin về nơi đặt trụ sở và phải xác nhận rằng mình là công dân của một quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (không bao gồm Vương quốc Anh) và được pháp luật cho phép chạy các quảng cáo này. Chúng tôi sẽ công bố thêm thông tin về yêu cầu xác minh vào tháng 2 năm 2019.

(Đăng vào tháng 1 năm 2019)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?