Overenie na účely predvolebnej reklamy v Európskej únii (január 2019)

V marci 2019 začne spoločnosť Google presadzovať aktualizáciu pravidiel pre politický obsah. Táto aktualizácia bude vyžadovať, aby inzerentov zobrazujúcich predvolebnú reklamu v Európskej únii overila spoločnosť Google.

Medzi predvolebné reklamy v EÚ patria všetky reklamy, ktoré obsahujú informácie o politickej strane alebo o súčasne zvolenom funkcionárovi či kandidátovi do Európskeho parlamentu v rámci Európskej únie (vynímajúc Spojené kráľovstvo).

Ak chcú inzerenti získať overenie, musia poskytnúť doklad totožnosti a informácie o tom, kde sídlia. Zároveň musia preukázať, že sú občanmi členského štátu Európskej únie (vynímajúc Spojené kráľovstvo) a že na zobrazovanie týchto predvolebných reklám majú zákonné povolenie. Ďalšie informácie o overení budú zverejnené vo februári 2019.

(Uverejnené v januári 2019)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?