Overenie na účely predvolebnej reklamy v Európskej únii (január 2019)

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

V marci 2019 začne spoločnosť Google presadzovať aktualizáciu pravidiel pre politický obsah. Táto aktualizácia bude vyžadovať, aby inzerentov zobrazujúcich predvolebnú reklamu v Európskej únii overila spoločnosť Google.

Medzi predvolebné reklamy v EÚ patria všetky reklamy, ktoré obsahujú informácie o politickej strane alebo o súčasne zvolenom funkcionárovi či kandidátovi do Európskeho parlamentu v rámci Európskej únie (vynímajúc Spojené kráľovstvo).

Ak chcú inzerenti získať overenie, musia poskytnúť doklad totožnosti a informácie o tom, kde sídlia. Zároveň musia preukázať, že sú občanmi členského štátu Európskej únie (vynímajúc Spojené kráľovstvo) a že na zobrazovanie týchto predvolebných reklám majú zákonné povolenie. Ďalšie informácie o overení budú zverejnené vo februári 2019.

(Uverejnené v januári 2019)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?