Weryfikacja reklam wyborczych w Unii Europejskiej (styczeń 2019 r.)

W marcu 2019 r. Google rozpocznie egzekwowanie aktualizacji zasad związanych z treściami politycznymi. Spowoduje to, że wszyscy reklamodawcy wyświetlający reklamy wyborcze w Unii Europejskiej będą musieli zostać zweryfikowani przez Google.

Do reklam wyborczych w Unii Europejskiej zaliczają się wszystkie reklamy informujące o partiach politycznych państw członkowskich UE (bez Wielkiej Brytanii) albo aktualnych członkach Parlamentu Europejskiego lub kandydatach na członków tej instytucji.

Aby zostać zweryfikowanym reklamodawcą, musisz przedstawić dokument tożsamości, podać informacje o miejscu zamieszkania oraz potwierdzić posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej (bez Wielkiej Brytanii) oraz uprawnień do wyświetlania reklam wyborczych. Więcej informacji o procesie weryfikacji udostępnimy w lutym 2019 r.

(Opublikowano w styczniu 2019 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?