Verificēšanas prasības vēlēšanu reklāmām Eiropas Savienībā (2019. gada janvāris)

2019. gada martā Google sāks piemērot politiskā satura politikas grozījumu, saskaņā ar kuru visiem reklāmdevējiem, kas rāda vēlēšanu reklāmas Eiropas Savienībā, ir jābūt Google verificētiem reklāmdevējiem.

Eiropas Savienības vēlēšanu reklāmas ir reklāmas, kurās pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām tiek reklamēta politiska partija, pašlaik ievēlēta amatpersona vai amata kandidāts Eiropas Savienībā (neskaitot Lielbritāniju).

Lai varētu veikt verificēšanu, reklāmdevējiem ir jāiesniedz personu apliecinoši dokumenti un informācija par darbības vietu, kā arī jāapstiprina, ka viņi ir Eiropas Savienības dalībvalsts (neskaitot Lielbritāniju) pilsoņi un viņiem ir likumīgi atļauts rādīt šīs reklāmas. Plašāka informācija par verificēšanu tiks publicēta 2019. gada februārī.

(Publicēts 2019. gada janvārī)

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?