Επαλήθευση για προεκλογικές διαφημίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ιανουάριος 2019)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Μάρτιο του 2019 η Google θα αρχίσει να εφαρμόζει μια ενημέρωση πολιτικής πολιτικού περιεχομένου, σύμφωνα με την οποία θα απαιτείται από όλους τους διαφημιζόμενους που προβάλλουν προεκλογικές διαφημίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επαληθεύονται από την Google.

Στις προεκλογικές διαφημίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνονται όλες οι διαφημίσεις που παρουσιάζουν πολιτικά κόμματα, εκλεγμένους αξιωματούχους ή υποψηφίους για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δεν περιλαμβάνεται το Ηνωμένο Βασίλειο).

Για να επαληθευτούν, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να παρέχουν αποδεικτικό ταυτότητας, πληροφορίες σχετικά με την έδρα τους, καθώς και να επιβεβαιώσουν ότι είναι πολίτες ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δεν περιλαμβάνεται το Ηνωμένο Βασίλειο) και ότι τους επιτρέπεται νόμιμα να προβάλλουν αυτές τις διαφημίσεις. Θα δημοσιευτούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επαλήθευση τον Φεβρουάριο του 2019.

(Δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2019)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού