Verificació per a la publicitat electoral a la Unió Europea (gener de 2019)

El març de 2019, Google començarà a aplicar una actualització de la política de contingut polític per exigir que tots els anunciants que publiquin anuncis electorals a la Unió Europea estiguin verificats per Google.

Els anuncis electorals de la UE són tots els que promocionen un partit polític, un representant polític actual o un candidat en el marc del Parlament de la UE dins de la Unió Europea (sense incloure el Regne Unit).

Per obtenir la verificació, els anunciants han d'acreditar la seva identitat, facilitar informació sobre el lloc on tenen la seu i confirmar que són ciutadans d'un país membre de la Unió Europea (sense incloure el Regne Unit) i que estan legalment autoritzats per publicar aquests anuncis. El febrer de 2019 es publicarà més informació sobre aquesta verificació.

(Publicat el gener de 2019)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?