Потвърждаване за рекламиране, свързано с избори, в Европейския съюз (януари 2019 г.)

През март 2019 г. Google ще започне да прилага актуализация на правилата за политическо съдържание така, че да изисква всички рекламодатели, показващи реклами, свързани с избори, в Европейския съюз, да бъдат потвърдени от Google.

Рекламите, свързани с избори, в ЕС включват всички реклами, които представят политическа партия или понастоящем избрано длъжностно лице или кандидат за Европейския парламент (с изключение на Обединеното кралство).

За да бъдат потвърдени, рекламодателите трябва да предоставят доказателство за самоличност, информация за седалището си, както и да потвърдят, че са граждани на държава членка на Европейския съюз (с изключение на Обединеното кралство) и имат законно разрешение да показват тези реклами. Повече информация за потвърждаването ще бъде публикувана през февруари 2019 г.

(Публикувано през януари 2019 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?