Predbežný certifikát a podmienky overenia v prípade predvolebnej reklamy v Indii (január 2019)

Vo februári 2019 začne spoločnosť Google presadzovať aktualizáciu pravidiel pre politický obsah. Táto aktualizácia bude vyžadovať, (1) aby inzerenti zobrazujúci predvolebnú reklamu v Indii boli overení spoločnosťou Google a (2) aby poskytli predbežný certifikát vydaný Volebnou komisiou v Indii (VKI) alebo inou inštitúciou, ktorá má oprávnenie od VKI, v prípade každej predvolebnej reklamy, ktorú chcú zobrazovať.

Predvolebné reklamy v Indii sú reklamy súvisiace s voľbami do dolnej komory Lok Sabha, ktoré obsahujú informácie o politickej strane, politickom kandidátovi alebo o súčasnom poslancovi dolnej komory Lok Sabha. Okrem toho sú to reklamy zobrazované politickou stranou, politickým kandidátom alebo súčasným poslancom dolnej komory Lok Sabha.

Ak chcú inzerenti získať overenie od spoločnosti Google, musia poskytnúť doklad totožnosti a informácie o tom, kde sídlia. Zároveň musia preukázať, že na zobrazovanie týchto predvolebných reklám v Indii majú zákonné povolenie.

Inzerenti budú môcť požiadať o overenie a odoslať svoje predbežné certifikáty od 14. februára 2019. Uvedená pravidlá sa začnú presadzovať od 20. februára 2019.

(Uverejnené v januári 2019)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?