Priekšsertificēšanas un verificēšanas prasības vēlēšanu reklāmām Indijā (2019. gada janvāris)

2019. gada februārī Google sāks piemērot politiskā satura politikas grozījumu, saskaņā ar kuru (1) reklāmdevējiem, kas rāda vēlēšanu reklāmas Indijā, ir jābūt Google verificētiem reklāmdevējiem un (2) reklāmdevējiem ir jāiesniedz katras vēlēšanu reklāmas priekšsertifikāts, kuru izsniegusi Indijas vēlēšanu komisija vai tās pilnvarota iestāde.

Vēlēšanu reklāmas Indijā ir Indijas parlamenta Tautas palātas vēlēšanu reklāmas, kurās tiek reklamēta politiska partija, politiska amata kandidāts vai esošais Indijas parlamenta Tautas palātas loceklis, vai reklāmas, ko rāda politiskas partijas, politisku amatu kandidāti vai esošie Indijas parlamenta Tautas palātas locekļi.

Lai Google varētu veikt verificēšanu, reklāmdevējiem ir jāiesniedz personu apliecinoši dokumenti un informācija par darbības vietu, kā arī jāapstiprina, ka viņiem ir likumīgi atļauts Indijā rādīt šīs vēlēšanu reklāmas.

Reklāmdevēji varēs pieteikties verificēšanai un iesniegt reklāmu priekšsertifikātus no 2019. gada 14. februāra, un politika tiks piemērota no 2019. gada 20. februāra.

(Publicēts 2019. gada janvārī)

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?