Προκαταρκτικό πιστοποιητικό και απαιτήσεις επαλήθευσης για διαφήμιση εκλογών στην Ινδία (Ιανουάριος 2019)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Φεβρουάριο του 2019 η Google θα ξεκινήσει να εφαρμόζει μια ενημέρωση πολιτικής πολιτικού περιεχομένου, σύμφωνα με την οποία θα απαιτείται (1) από όλους τους διαφημιζόμενους που προβάλλουν διαφημίσεις εκλογών στην Ινδία να επαληθεύονται από την Google και (2) από τους διαφημιζόμενους να παρέχουν ένα προκαταρκτικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από την Επιτροπή Εκλογών της Ινδίας (ECI) ή από κάποια άλλη πηγή που έχει εξουσιοδοτηθεί από την ECI για κάθε διαφήμιση εκλογών που θέλουν να προβάλλουν.

Οι διαφημίσεις εκλογών στην Ινδία αφορούν διαφημίσεις για τις βουλευτικές εκλογές (Lok Sabha) που προωθούν πολιτικά κόμματα, πολιτικούς υποψηφίους ή τρέχοντα μέλη του Lok Sabha ή τυχόν διαφημίσεις που προβάλλονται από πολιτικά κόμματα, πολιτικούς υποψηφίους ή τρέχοντα μέλη του Lok Sabha.

Για να επαληθευτούν από την Google, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να παρέχουν αποδεικτικό ταυτότητας και πληροφορίες σχετικά με την έδρα τους. Πρέπει, επίσης, να επιβεβαιώσουν ότι τους επιτρέπεται νόμιμα να προβάλλουν αυτές τις διαφημίσεις εκλογών στην Ινδία.

Οι διαφημιζόμενοι θα μπορούν να κάνουν αίτηση για επαλήθευση και να υποβάλουν τα προκαταρκτικά πιστοποιητικά διαφημίσεων από τις 14 Φεβρουαρίου 2019 και έπειτα, ενώ η πολιτική θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 20 Φεβρουαρίου 2019 και έπειτα.

(Δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2019)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού