Requisits de verificació i certificat previ per a la publicitat electoral a l'Índia (gener de 2019)

El febrer de 2019, Google començarà a aplicar una actualització de la política sobre contingut polític per exigir (1) que els anunciants que publiquin anuncis electorals a l'Índia estiguin verificats per Google, i (2) que els anunciants hagin de facilitar un certificat previ emès per la Comissió Electoral de l'Índia (ECI) o una font autoritzada per l'ECI per cada anunci electoral que vulguin publicar.

Es consideren anuncis electorals a l'Índia els anuncis per a les eleccions al Lok Sabha que incloguin un partit polític, un candidat o un membre actual del Lok Sabha, o qualsevol anunci publicat per un partit polític, un candidat o un membre actual del Lok Sabha.

Per obtenir la verificació de Google, els anunciants han d'acreditar la seva d'identitat, facilitar informació sobre el lloc on tenen la seu i confirmar que estan legalment autoritzats per publicar aquests anuncis electorals a l'Índia.

Els anunciants poden sol·licitar la verificació i presentar els certificats previs per a la publicitat a partir del 14 de febrer de 2019. Aquesta política començarà a aplicar-se el 20 de febrer de 2019.

(Publicat el gener de 2019)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?