Изисквания за предварително сертифициране и потвърждаване за рекламиране, свързано с избори, в Индия (януари 2019 г.)

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През февруари 2019 г. Google ще започне да прилага актуализация на правилата за политическо съдържание така, че да изисква (1) рекламодателите, показващи реклами, свързани с избори, в Индия, да бъдат потвърдени от Google, и (2) същите да предоставят предварителен сертификат, издаден от Избирателната комисия на Индия (ECI) или друг източник, упълномощен от ECI, за всяка реклама, свързана с избори, която искат да показват.

Рекламите, свързани с избори, в Индия са реклами за изборите за Лок Сабха, които представят политическа партия, политически кандидат или настоящ член на Лок Сабха, както и всички реклами, които се показват от политическа партия, политически кандидат или настоящ член на Лок Сабха.

За да бъдат потвърдени от Google, рекламодателите трябва да предоставят доказателство за самоличност, информация за седалището си, както и да потвърдят, че имат законно разрешение да показват тези реклами, свързани с избори, в Индия.

Рекламодателите ще могат да кандидатстват за потвърждаване и да изпращат предварителните си сертификати за реклами от 14 февруари 2019 г., а прилагането на правилата ще започне на 20 февруари 2019 г.

(Публикувано през януари 2019 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?