Verificatie voor verkiezingsadvertenties in India

Google vereist dat adverteerders die verkiezingsadvertenties in India willen weergeven, worden geverifieerd. Adverteerders die nog niet zijn geverifieerd moeten het verificatieproces starten voordat ze verkiezingsadvertenties weergeven in India.

Deze verificatie is vereist voor alle advertentie-indelingen en -extensies. Het aanvraagproces kan uit twee stappen bestaan en kan drie tot vijf werkdagen in beslag nemen. Bekijk de vereisten voor verificatie hieronder voor meer informatie.

Belangrijke opmerking over advertentiekennisgevingen

Verkiezingsadvertenties: Google vereist dat alle verkiezingsadvertenties een kennisgeving bevatten die aangeeft wie voor de advertentie heeft betaald. Voor de meeste advertentie-indelingen genereert Google automatisch een 'Betaald door'-kennisgeving, aan de hand van de tijdens het verificatieproces verstrekte informatie. In de kennisgeving wordt de naam van de entiteit die voor de advertentie heeft betaald, getoond aan gebruikers die de advertentie te zien krijgen.

Hoe de kennisgeving wordt weergegeven in verschillende advertentie-indelingen 

 • Op Google Zoeken en in het netwerk van zoekpartners wordt de kennisgeving rechtstreeks in advertenties weergegeven.
 • Op YouTube wordt de kennisgeving weergegeven in 'Waarom deze advertentie?', dat toegankelijk is via het informatie-icoon Info icon of het icoon met drie stippen .
 • Op websites en in apps die samenwerken met Google voor display-advertenties, wordt de kennisgeving weergegeven in 'Waarom deze advertentie?', dat toegankelijk is via het Info-icoon Info-pictogram.

Voor sommige advertentie-indelingen en -functies is het de verantwoordelijkheid van de adverteerder om een kennisgeving op te nemen in verkiezingsadvertenties gericht op India. Meer informatie over het beleid leest u hier.

Google wil gebruikers transparantie bieden en biedt daarom ook een Transparantierapport voor politieke advertenties en een bibliotheek voor politieke advertenties met gegevens over financieringsbronnen voor verkiezingsadvertenties, de uitgegeven bedragen en meer.

Andere advertenties: De meeste advertentie-indelingen voor andere advertenties dan verkiezingsadvertenties bevatten een kennisgeving op basis van de informatie die is verstrekt tijdens het verificatieproces voor verkiezingsadvertenties. Dit betekent dat uw naam, of de naam van de organisatie of het bedrijf dat u vertegenwoordigt, en het land worden weergegeven in een kennisgeving die automatisch door Google wordt gegenereerd. Lees meer informatie over transparantie en kennisgevingen over adverteerders.

Verificatievereisten

U kunt worden geverifieerd om verkiezingsadvertenties te laten lopen als een politieke partij, bedrijf, non-profitorganisatie of particulier. Als u een bureau heeft of meerdere Google Ads-accounts beheert, dient u een verificatieaanvraag in voor elk afzonderlijk account waarmee u verkiezingsadvertenties wilt laten lopen. Houd er rekening mee dat adverteerders de eindadverteerder moeten verifiëren, niet het bureau dat of de tussenpersoon die namens de eindadverteerder optreedt. Voorbeeld: Een bureau dat adverteert namens een politieke partij moet worden geverifieerd als de politieke partij.

 • U bent een politieke partij als u staat geregistreerd als politieke partij voor de Lok Sabha- of Vidhan Sabha-verkiezingen of als u een entiteit bent die door de politieke partij is gemachtigd om namens de partij verkiezingsadvertenties weer te geven (bijvoorbeeld een reclamebureau). Voor verificatiedoeleinden moet het geselecteerde accounttype voor uw Google Ads-betalingsprofiel 'Zakelijk' zijn.

 • U bent een bedrijf als u een naar Indiaas recht opgerichte, in India gevestigde, bestaande vennootschap of geregistreerde onderneming, trust, zelfstandig ondernemer, partnerschap of maatschappij bent, of als u een entiteit bent die door het bedrijf is gemachtigd om namens het bedrijf verkiezingsadvertenties weer te geven (bijvoorbeeld een reclamebureau). Voor verificatiedoeleinden moet het geselecteerde accounttype voor uw Google Ads-betalingsprofiel 'Zakelijk' zijn.

 • U bent een non-profitorganisatie als u een naar Indiaas recht opgerichte, in India gevestigde niet-gouvernementele organisatie of non-profitorganisatie bent, of als u een entiteit bent die door de non-profitorganisatie is gemachtigd om namens deze organisatie verkiezingsadvertenties weer te geven (bijvoorbeeld een reclamebureau). Voor verificatiedoeleinden moet het geselecteerde accounttype voor uw Google Ads-betalingsprofiel 'Zakelijk' zijn.

 • U bent een particulier als u een politieke kandidaat bent, een huidig lid van de Lok Sabha of Vidhan Sabha, of als u niet voldoet aan de criteria om te worden geverifieerd als een politieke partij, bedrijf of non-profitorganisatie. Als u als particulier moet worden geverifieerd, moet het geselecteerde accounttype voor uw Google Ads-betalingsprofiel 'Particulier' zijn.

Houd rekening met de volgende vereisten voor een Google Ads-account:

 • Het factureringsland en de valuta voor het account

  • In uw Google Ads-account moet India zijn ingesteld als het factureringsland en de Indiase roepie (₹) als de valuta voor facturering.

 • Accounttypevereiste voor Google Ads-betalingsprofiel

  • Als u moet worden geverifieerd als een politieke partij, bedrijf of non-profitorganisatie, moet het geselecteerde accounttype voor uw Google Ads-betalingsprofiel 'Zakelijk' zijn.

  • Als u als particulier moet worden geverifieerd, moet het geselecteerde accounttype voor uw Google Ads-betalingsprofiel 'Particulier' zijn.

     Meer informatie over het controleren van het accounttype voor uw Google Ads-betalingsprofiel.

Houd er rekening mee dat u voor uw account niet het factureringsland, de huidige valuta-instelling en het accounttype voor uw betalingsprofiel kunt wijzigen. Als uw Google Ads-account niet aan de bovenstaande vereisten voldoet, raden we u aan een nieuw Google Ads-account te maken dat wel hieraan voldoet.

 

Verificatie voor politieke partijen

U moet een gemachtigde vertegenwoordiger van uw politieke partij zijn om de twee stappen van dit verificatieproces te voltooien. Indien van toepassing kan een gemachtigde vertegenwoordiger ook een vertegenwoordiger zijn van het bureau dat de politieke partij vertegenwoordigt. U heeft ook toegang nodig tot het Google Ads-account van de politieke partij.

Stap 1: Verifieer of u in aanmerking komt om verkiezingsadvertenties weer te geven

In het aanvraagformulier wordt u als gemachtigde vertegenwoordiger gevraagd het volgende te verstrekken:

 • Uw klant-ID voor Google Ads

 • Uw naam

 • E-mailadres: Voer een e-mailadres in waarmee Google contact met u kan opnemen.

 • Naam van politieke partij: Deze naam moet exact overeenkomen met de naam van de politieke partij in het registratiedocument dat u voor de politieke partij indient, inclusief hoofdletters en interpunctie. Houd er rekening mee dat deze naam zichtbaar is in de 'Betaald door'-kennisgeving van de advertentie, in het transparantierapport voor politieke advertenties en in de bibliotheek voor politieke advertenties.

 • Registratiedocument voor politieke partij: U moet een registratiedocument voor de politieke partij indienen. Geschikte documenten zijn een registratiecertificaat of oprichtingsdocumenten van de politieke partij.

 • Certificaat van geen bezwaar (No Objection Certificate, NOC) van de politieke partij. Het NOC moet in het briefhoofd staan van de politieke partij waardoor u bent gemachtigd om verkiezingsadvertenties uit te voeren namens de politieke partij. De naam van de politieke partij in het NOC moet exact overeenkomen met de naam in het registratiedocument dat u voor de politieke partij indient, inclusief hoofdletters en interpunctie. De naam van de gemachtigde op het NOC moet exact overeenkomen met de volledige naam van de gemachtigde vertegenwoordiger die u hierboven opgeeft, of, indien van toepassing, de naam van het bureau dat de politieke partij vertegenwoordigt. Als de naam van de gemachtigde op het NOC de naam van een bureau is, moet deze naam exact overeenkomen met de naam in het betalingsprofiel van Google Ads dat is gekoppeld aan het klant-ID dat u hierboven heeft opgegeven.

 • Attest dat u een geautoriseerde vertegenwoordiger bent van de organisatie die verificatie aanvraagt.

 • Attest dat de organisatie die verificatie aanvraagt, in India is geregistreerd en dat het deze organisatie wettelijk is toegestaan om in India verkiezingsadvertenties weer te geven.

 • Overeenkomst met de Google-voorwaarden voor verkiezingsadvertenties.

Het verificatieproces om in aanmerking te komen voor de weergave van verkiezingsadvertenties kan tot twee werkdagen duren.

Stap 2: Verifieer uw identiteit

Nadat Google heeft gecontroleerd of uw politieke partij in aanmerking komt voor verkiezingsadvertenties, ontvangt u een e-mail en een melding in uw account (in een rode balk bovenaan het Google Ads-account), die u door het proces voor identiteitsverificatie in Google Ads voert. Houd er rekening mee dat zodra we u een e-mail sturen en de melding in het account weergeven, u zestig dagen de tijd heeft om het proces voor identiteitsverificatie in Google Ads te voltooien.

Zoals hierboven vermeld, moet u een gemachtigde vertegenwoordiger zijn van uw politieke partij om deze stap te voltooien.

In Google Ads verifieert u het volgende:

 • Naam van de politieke partij

 • Adres van de politieke partij

 • Registratienummer van de politieke partij

 • Uw naam: Deze naam moet exact overeenkomen met de naam op het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto dat u voor uw aanvraag gebruikt, inclusief hoofdletters en interpunctie.

 • Uw adres

 • Een kopie van uw door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto: Een geldig paspoort voor India, een PAN-kaart (Permanent Account Number, PAN), een kiezers-ID of een rijbewijs. Opmerking: Aadhar-kaarten worden niet geaccepteerd.

 • Attest dat u een geautoriseerde vertegenwoordiger bent van de organisatie die verificatie aanvraagt.

 • Attest dat de organisatie die verificatie aanvraagt, in India is geregistreerd en dat het deze organisatie wettelijk is toegestaan om in India verkiezingsadvertenties weer te geven.

 • Overeenkomst met de Google-voorwaarden voor verkiezingsadvertenties namens de organisatie.

Houd er rekening mee dat wanneer u voor verificatie kiest als een politieke partij, alle advertenties in uw Google Ads-account worden geclassificeerd als verkiezingsadvertenties in India. Dit betekent dat uw advertenties moeten voldoen aan het beleid van Google Ads voor verkiezingsadvertenties in India. Hiervoor moet ook een pre-certificaat worden ingediend voor elke verkiezingsadvertentie die u wilt weergeven.

Verificatie voor bedrijven

U moet een gemachtigde vertegenwoordiger van uw bedrijf zijn om de twee stappen van dit verificatieproces te voltooien. U wordt beschouwd als een geautoriseerde vertegenwoordiger als u een voltijds medewerker van het bedrijf bent of, indien van toepassing, een vertegenwoordiger van het bureau dat het bedrijf vertegenwoordigt. U heeft ook toegang nodig tot het Google Ads-account van het bedrijf.

Stap 1: Verifieer of u in aanmerking komt om verkiezingsadvertenties weer te geven

In het aanvraagformulier wordt u als gemachtigde vertegenwoordiger gevraagd het volgende te verstrekken:

 • Uw klant-ID voor Google Ads

 • Uw naam

 • E-mailadres: Voer een e-mailadres in waarmee Google contact met u kan opnemen.

 • Als uw bedrijf is geregistreerd in India:

  • Bedrijfsnaam: Deze moet exact overeenkomen met de naam in het bedrijfsregistratiedocument dat u indient, inclusief hoofdletters en interpunctie. Deze naam is ook zichtbaar in de 'Betaald door'-kennisgeving van de advertentie, in het transparantierapport voor politieke advertenties en in de bibliotheek voor politieke advertenties.

  • Bedrijfsregistratienummer: Dit is het bedrijfsidentificatienummer (Corporate Identification Number, CIN), een uniek alfanumeriek nummer dat is uitgegeven door het bedrijfsregister (Registrar of Companies, ROC) aan in India opgerichte bedrijven. Dit nummer moet exact overeenkomen met het CIN in het bedrijfsregistratiedocument dat u indient.

  • Bedrijfsregistratiedocument: U moet een bedrijfsregistratiedocument indienen. Geschikte documenten zijn onder andere de oprichtingsakte van uw bedrijf, het registratiedocument voor de maatschappij, de trustakte of partnerschapsakte of -overeenkomst.

 • Als uw bedrijf niet is geregistreerd in India:

  • Bedrijfsnaam: Deze moet exact overeenkomen met de naam in het document dat u als adresbewijs indient, inclusief hoofdletters en interpunctie. Deze naam is ook zichtbaar in de 'Betaald door'-kennisgeving van de advertentie, in het transparantierapport voor politieke advertenties en in de bibliotheek voor politieke advertenties.

  • Bedrijfsadres: Dit moet overeenkomen met het adres op het document dat u als adresbewijs indient.

  • Bewijs van bedrijfsadres: U moet een document indienen dat bewijst wat het bedrijfsadres is. Geschikte documenten hiervoor zijn onder andere een energierekening of een bank- of creditcardafschrift op naam van het bedrijf. Het document mag niet ouder zijn dan een jaar.

 • Attest dat u de geautoriseerde vertegenwoordiger bent van de organisatie die verificatie aanvraagt.

 • Attest dat de organisatie die verificatie aanvraagt onder de wetgeving van India valt of in India is gevestigd en dat het de organisatie wettelijk is toegestaan om in India verkiezingsadvertenties weer te geven.

 • Overeenkomst met de Google-voorwaarden voor verkiezingsadvertenties.

Het verificatieproces om in aanmerking te komen voor de weergave van verkiezingsadvertenties kan tot twee werkdagen duren.

Stap 2: Verifieer uw identiteit

Nadat Google heeft geverifieerd dat uw bedrijf in aanmerking komt voor verkiezingsadvertenties, ontvangt u een e-mail en een melding in uw account (in een rode balk bovenaan het Google Ads-account), die u door het proces voor identiteitsverificatie in Google-advertenties voert. Houd er rekening mee dat zodra we u een e-mail sturen en de melding in het account weergeven, u zestig dagen de tijd heeft om het proces voor identiteitsverificatie in Google Ads te voltooien.

Zoals hierboven vermeld, moet u een gemachtigde vertegenwoordiger zijn van uw bedrijf om deze stap te voltooien.

In Google Ads verifieert u het volgende:

 • Bedrijfsnaam: Deze moet exact overeenkomen met de naam in het bedrijfsregistratiedocument dat u indient, inclusief hoofdletters en interpunctie.

 • Bedrijfsadres

 • Bewijs van bedrijfsadres: U moet een document indienen dat bewijst wat het bedrijfsadres is. Geschikte documenten hiervoor zijn onder andere een energierekening of een bank- of creditcardafschrift, verzekeringsbewijs of belastingaangiften op naam van het bedrijf.

 • Bedrijfsregistratiedocument: Als uw bedrijf naar Indiaas recht is geregistreerd, moet u een bedrijfsregistratiedocument indienen. Geschikte documenten zijn onder andere de oprichtingsakte van uw bedrijf, het registratiedocument voor de maatschappij, de trustakte of partnerschapsakte of -overeenkomst. Als u een bedrijf heeft dat is georganiseerd, maar niet is geregistreerd, naar de wetten van India, kunt u een energierekening indienen.

 • Bedrijfsregistratienummer: Dit is het bedrijfsidentificatienummer (Corporate Identification Number, CIN), een uniek uit 21 cijfers en letters bestaand nummer dat door het bedrijfsregister (Registrar of Companies, ROC) wordt uitgegeven aan in India opgerichte bedrijven. U hoeft hier niets in te vullen als u niet bent geregistreerd naar de wetten van India.

 • Uw naam: Deze naam moet exact overeenkomen met de naam op het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto dat u voor uw aanvraag gebruikt, inclusief hoofdletters en interpunctie.

 • Uw adres

 • Een kopie van uw door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto: Een geldig paspoort voor India, een PAN-kaart (Permanent Account Number, PAN), een kiezers-ID of een rijbewijs. Opmerking: Aadhar-kaarten worden niet geaccepteerd.

 • Attest dat u een geautoriseerde vertegenwoordiger bent van de organisatie die verificatie aanvraagt.

 • Attest dat de organisatie die verificatie aanvraagt onder de wetgeving van India valt of in India is gevestigd en dat het de organisatie wettelijk is toegestaan om in India verkiezingsadvertenties weer te geven.

 • Overeenkomst met de Google-voorwaarden voor verkiezingsadvertenties namens de organisatie.

Verificatie voor non-profitorganisaties

U moet een gemachtigde vertegenwoordiger van uw non-profitorganisatie zijn om de twee stappen van dit verificatieproces te voltooien. Een gemachtigde vertegenwoordiger moet een voltijds medewerker van de non-profitorganisatie zijn of, indien van toepassing, een vertegenwoordiger van de instantie die de non-profitorganisatie vertegenwoordigt. U heeft ook toegang nodig tot het Google Ads-account van de non-profitorganisatie.

Stap 1: Verifieer of u in aanmerking komt om verkiezingsadvertenties weer te geven

In het aanvraagformulier wordt u als gemachtigde vertegenwoordiger gevraagd het volgende te verstrekken:

 • Uw klant-ID voor Google Ads

 • Uw naam

 • E-mailadres: Voer een e-mailadres in waarmee Google contact met u kan opnemen.

 • Doel van de non-profitorganisatie: Dit is het doel of de missie van uw non-profitorganisatie.

 • Naam van de non-profitorganisatie: Deze moet exact overeenkomen met de naam in het document dat u als adresbewijs indient, inclusief hoofdletters en interpunctie. Houd er rekening mee dat deze naam ook zichtbaar is in de 'Betaald door'-kennisgeving van de advertentie, in het transparantierapport voor politieke advertenties en in de bibliotheek voor politieke advertenties.

 • Adres van de non-profitorganisatie: Dit moet overeenkomen met het adres op het document dat u als adresbewijs indient.

 • Adresbewijs voor de non-profitorganisatie: U moet een document indienen dat bewijst wat het adres van de non-profitorganisatie is. Geschikte documenten hiervoor zijn onder andere een registratiedocument, energierekening of een bank- of creditcardafschrift op naam van de non-profitorganisatie. Het document mag niet ouder zijn dan een jaar.

 • Attest dat u een geautoriseerde vertegenwoordiger bent van de organisatie die verificatie aanvraagt.

 • Attest dat de organisatie die verificatie aanvraagt onder de wetgeving van India valt of in India is gevestigd en dat het de organisatie wettelijk is toegestaan om in India verkiezingsadvertenties weer te geven.

 • Overeenkomst met de Google-voorwaarden voor verkiezingsadvertenties.

Het verificatieproces om in aanmerking te komen voor de weergave van verkiezingsadvertenties kan tot twee werkdagen duren.

Stap 2: Verifieer uw identiteit

Nadat Google heeft geverifieerd dat uw organisatie in aanmerking komt voor verkiezingsadvertenties, ontvangt u een e-mail en een melding in uw account (in een rode balk bovenaan het Google Ads-account), die u door het proces voor identiteitsverificatie in Google-advertenties voert. Houd er rekening mee dat zodra we u een e-mail sturen en de melding in het account weergeven, u zestig dagen de tijd heeft om het proces voor identiteitsverificatie in Google Ads te voltooien.

Zoals hierboven vermeld, moet u een gemachtigde vertegenwoordiger zijn van uw organisatie om deze stap te voltooien.

In Google Ads verifieert u het volgende:

 • Naam van de non-profitorganisatie: Deze moet exact overeenkomen met de naam in het registratiedocument van de non-profitorganisatie dat u indient, inclusief hoofdletters en interpunctie.

 • Adres van de non-profitorganisatie

 • Doel van de non-profitorganisatie: Dit is het doel of de missie van uw non-profitorganisatie.

 • Adresbewijs voor de non-profitorganisatie: U moet een document indienen dat bewijst wat het adres van de non-profitorganisatie is. Geschikte documenten hiervoor zijn onder andere een registratiedocument, energierekening of een bank- of creditcardafschrift op naam van de non-profitorganisatie.

 • Registratiedocument voor de non-profitorganisatie: Geschikte documenten zijn onder andere de registratie als liefdadigheidsinstelling voor de non-profitorganisatie, het trustregisterdocument of de energierekening van de non-profitorganisatie.

 • Registratienummer van de non-profitorganisatie

 • Uw naam: Deze naam moet exact overeenkomen met de naam op het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto dat u voor uw aanvraag gebruikt, inclusief hoofdletters en interpunctie.

 • Uw adres

 • Een kopie van uw door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto: Een geldig paspoort voor India, een PAN-kaart (Permanent Account Number, PAN), een kiezers-ID of een rijbewijs. Opmerking: Aadhar-kaarten worden niet geaccepteerd.

 • Attest dat u een geautoriseerde vertegenwoordiger bent van de organisatie die verificatie aanvraagt.

 • Attest dat de organisatie die verificatie aanvraagt onder de wetgeving van India valt of in India is gevestigd en dat het de organisatie wettelijk is toegestaan om in India verkiezingsadvertenties weer te geven.

 • Overeenkomst met de Google-voorwaarden voor verkiezingsadvertenties namens de organisatie.

Verificatie voor particulieren

Stap 1: Verifieer of u in aanmerking komt om verkiezingsadvertenties weer te geven

In het aanvraagformulier wordt u gevraagd het volgende te verstrekken:

 • Uw klant-ID voor Google Ads

 • Naam: Deze naam moet exact overeenkomen met de naam in uw betalingsprofiel van Google Ads (dat u kunt bekijken op de pagina 'Instellingen' voor 'Facturering en betalingen'). De naam moet ook exact overeenkomen met de naam op het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto dat u indient in stap 2 hieronder, inclusief hoofdletters en interpunctie.

 • E-mailadres: Voer een e-mailadres in waarmee Google contact met u kan opnemen.

 • Identificatie dat u een politieke kandidaat bent voor de Lok Sabha- of Vidhan Sabha-verkiezingen: U wordt gevraagd of u een politieke kandidaat bent voor de Lok Sabha- of Vidhan Sabha-verkiezingen. Houd er rekening mee dat als u met 'Ja' antwoordt en ervoor kiest door Google te worden geverifieerd als een politieke kandidaat, alle advertenties in uw Google Ads-account worden geclassificeerd als verkiezingsadvertenties in India. Dit betekent dat uw advertenties moeten voldoen aan het beleid van Google Ads voor verkiezingsadvertenties in India. Hiervoor moet ook een pre-certificaat worden ingediend voor elke verkiezingsadvertentie die u wilt weergeven.

 • Attest dat u wettelijke toestemming heeft om verkiezingsadvertenties in India weer te geven.

 • Overeenkomst met de Google-voorwaarden voor verkiezingsadvertenties.

Het verificatieproces om in aanmerking te komen voor de weergave van verkiezingsadvertenties kan tot twee werkdagen duren.

Stap 2: Verifieer uw identiteit

Nadat Google heeft geverifieerd dat u in aanmerking komt voor verkiezingsadvertenties, ontvangt u een e-mail en een melding in uw account (in een rode balk bovenaan uw Google Ads-account), die u door het proces voor identiteitsverificatie in Google Ads voert. Houd er rekening mee dat zodra we u een e-mail sturen en de melding in het account weergeven, u zestig dagen de tijd heeft om het proces voor identiteitsverificatie in Google Ads te voltooien.

In Google Ads verifieert u het volgende:

 • Naam: Dit is de naam in het betalingsprofiel van Google Ads. Deze naam moet exact overeenkomen met de naam op het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto dat u voor uw aanvraag gebruikt, inclusief hoofdletters en interpunctie. Houd er rekening mee dat deze naam zichtbaar is in de 'Betaald door'-kennisgeving van de advertentie, in het transparantierapport voor politieke advertenties en in de bibliotheek voor politieke advertenties.

 • Geboortedatum

 • Adres: Dit is het adres in uw betalingsprofiel.

 • Een kopie van uw door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto: Een geldig(e) Indiaas paspoort, PAN-kaart, kiezers-ID of rijbewijs. Opmerking: Aadhar-kaarten worden niet geaccepteerd.

 • Attest dat u wettelijke toestemming heeft om verkiezingsadvertenties in India weer te geven.

 • Overeenkomst met de Google-voorwaarden voor verkiezingsadvertenties.

Houd er rekening mee dat wanneer u voor verificatie kiest als politieke kandidaat of huidig lid van de Lok Sabha of Vidhan Sabha, alle advertenties in uw Google Ads-account worden geclassificeerd als verkiezingsadvertenties in India. Dit betekent dat uw advertenties moeten voldoen aan het beleid van Google Ads voor verkiezingsadvertenties in India. Hiervoor moet ook een pre-certificaat worden ingediend voor elke verkiezingsadvertentie die u wilt weergeven.

Verificatie aanvragen

U kunt zich via dit aanvraagformulier aanmelden voor verificatie. U wordt gevraagd de bovenstaande stappen voor politieke partijen, bedrijven, non-profitorganisaties of individuen uit te voeren.

Google beoordeelt uw aanvraag en stuurt u binnen drie tot vijf werkdagen per e-mail een melding over uw verificatiestatus.

Aandachtspunt

 • Als we vaststellen dat u ons beleid voor verkiezingsadvertenties heeft geschonden of als u tijdens het verificatieproces onjuiste informatie heeft verstrekt, wordt uw verificatie ingetrokken en kan uw account worden opgeschort. 
 • U moet uw verificatie periodiek verlengen. U ontvangt een melding wanneer deze verificatie is vereist.
 • Als u de factuurconfiguratie van uw account wijzigt, moet u uw account opnieuw verifiëren om verkiezingsadvertenties te kunnen weergeven in India.
 • Google kan de verificatievereisten op elk gewenst moment updaten.

Hoe Google uw gegevens gebruikt

Google gebruikt de gegevens die u tijdens het verificatieproces verstrekt om uw identiteit te verifiëren en om te bepalen of u in aanmerking komt om verkiezingsadvertenties weer te geven.

 • Voor verkiezingsadvertenties doet Google het volgende:

  • In verkiezingsadvertenties wordt een kennisgeving gegenereerd waarin staat wie er heeft betaald voor uw verkiezingsadvertentie. Dit betekent dat uw naam, of de naam van de organisatie die u vertegenwoordigt, wordt weergegeven in de advertentie die aan gebruikers wordt weergegeven.

  • Er wordt een openbaar beschikbaar 'Transparantierapport' voor politieke advertenties geboden, evenals een bibliotheek voor politieke advertenties met gegevens over financieringsbronnen voor verkiezingsadvertenties, de uitgegeven bedragen en meer.

 • Voor alle andere advertenties doet Google het volgende:

  • Er wordt indien mogelijk een kennisgeving in de advertentie gegenereerd op basis van de informatie die tijdens het verificatieprogramma is verstrekt. Dit betekent dat uw naam, of de naam van de organisatie die of het bedrijf dat u vertegenwoordigt, en het land worden weergegeven in een kennisgeving die aan gebruikers wordt getoond. Bekijk meer informatie over transparantie en kennisgevingen voor adverteerders.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?