Потвърждаване за рекламиране, свързано с избори, в Индия

Google изисква потвърждаване за рекламодатели, които искат да показват реклами, свързани с избори, в Индия.

Това потвърждаване се изисква за всички рекламни формати и разширения. Заявления за потвърждаване ще могат да се изпращат от 14 февруари 2019 г. Процесът на кандидатстване може да изисква две стъпки и да отнеме 3 – 5 работни дни. Вижте изискванията за потвърждаване по-долу за повече подробности.

Важна бележка за рекламите, свързани с избори

 
Google изисква всички реклами, свързани с избори, да съдържат разкриване, посочващо кой е платил за рекламата. За повечето рекламни формати Google автоматично ще генерира разкриване „Платено от“, като използва информацията, предоставена по време на процеса на потвърждаване. Разкриването ще показва на потребителите, които виждат рекламата Ви, името на организацията Ви или име на физическо лице.

Как се показва разкриването в различните рекламни формати 

 • В Google Търсене и партньорската мрежа за търсене разкриването на информация ще се показва директно в рекламите.
 • В YouTube разкриването на информация ще се показва в „Защо тази реклама?“, достъп до което можете да получите чрез иконата за информация Info icon или иконата с три точки .
 • В уебсайтове и приложения, които си партнират с Google за дисплейни реклами, разкриването на информация ще се показва в „Защо тази реклама?“, достъп до което можете да получите чрез иконата „Вашият избор“ AdChoices icon.

За някои рекламни формати и функции рекламодателят носи отговорност за добавянето на разкривания в рекламата към рекламите, свързани с избори, в Индия. Разгледайте правилата, за да научите повече.  

За да осигури прозрачност за потребителите, Google ще публикува и доклад за прозрачността в политическото рекламиране и библиотека с политически реклами, съдържаща данни за източниците на финансиране за рекламите, свързани с избори, изразходваните суми и др.

Изисквания за потвърждаване

Можете да получите потвърждаване за показване на реклами, свързани с избори, като политическа партия, бизнес, организация с нестопанска цел или физическо лице. Имайте предвид, че ако сте агенция или управлявате няколко профила в Google Ads, всеки отделен профил, който планира да показва реклами, свързани с избори, трябва да кандидатства за потвърждаване.

 • Вие сте политическа партия, ако имате регистрация като политическа партия за изборите за Лок Сабха или сте юридическо лице, упълномощено от политическата партия да показва от нейно име реклами, свързани с избори (например рекламна агенция). За да получите потвърждаване, избраният от Вас „Тип на профила“ за потребителския Ви профил за плащания в Google Ads трябва да е „Бизнес“.

 • Вие сте бизнес, ако сте съществуващо, учредено или регистрирано дружество, тръст, предприемач, съдружие или общество, организирано съгласно законите на Индия и със седалище в Индия, или сте юридическо лице, упълномощено от политическата партия да показва от нейно име реклами, свързани с избори (например рекламна агенция). За да получите потвърждаване, избраният от Вас „Тип на профила“ за потребителския Ви профил за плащания в Google Ads трябва да е „Бизнес“.

 • Вие сте организация с нестопанска цел, ако сте неправителствена организация (НПО) или благотворителна организация, организирани съгласно законите на Индия и със седалище в Индия, или сте юридическо лице, упълномощено от политическата партия да показва от нейно име реклами, свързани с избори (например рекламна агенция). За да получите потвърждаване, избраният от Вас „Тип на профила“ за потребителския Ви профил за плащания в Google Ads трябва да е „Бизнес“.

 • Вие сте физическо лице, ако сте политически кандидат или не отговаряте на критериите за потвърждаване като политическа партия, бизнес или нестопанска организация. Ако трябва да получите потвърждаване като физическо лице, избраният от Вас „Тип на профила“ за потребителския Ви профил за плащания в Google Ads трябва да е „Физическо лице“.

Следват някои изисквания за профила в Google Ads, които трябва да имате предвид:

 • Държава в адреса за фактуриране и валута, посочени в профила

  • Държавата в адреса за фактуриране за профила Ви в Google Ads трябва да е Индия, а валутата за фактуриране – индийска рупия (₹).

 • Изискване за типа на потребителския профил за плащания в Google Ads

  • Ако трябва да получите потвърждаване като политическа партия, бизнес или организация с нестопанска цел, избраният от Вас „Тип на профила“ за потребителския Ви профил за плащания в Google Ads трябва да е „Бизнес“.

  • Ако трябва да получите потвърждаване като физическо лице, избраният от Вас „Тип на профила“ за потребителския Ви профил за плащания в Google Ads трябва да е „Физическо лице“.

     Научете как да проверите типа на потребителския си профил за плащания в Google Ads.

Имайте предвид, че държавата за фактуриране на профила Ви, текущата настройка за валутата и „Тип на профила“ за потребителския профил за плащания не могат да се променят. Ако профилът Ви в Google Ads не отговаря на посочените по-горе изисквания, Ви препоръчваме да създадете нов профил, който да отговаря.

 

Потвърждаване за политически партии

Трябва да сте упълномощен представител за политическата си партия, за да изпълните двете стъпки в процеса на потвърждаване. Ако е приложимо, упълномощен представител може да бъде и представител на агенцията, представляваща политическата партия. Ще Ви е необходим и достъп до профила на политическата партия в Google Ads.

Стъпка 1: Потвърждаване на съответствието с условията за показване на реклами, свързани с избори

Във формуляра за кандидатстване ще бъдете помолени да предоставите следната информация като упълномощен представител:

 • Вашият идент. № на клиента в Google Ads

 • Вашето име

 • Имейл адрес: Предоставете имейл адрес, на който Google може да се свързва с Вас.

 • Името на политическата партия: То трябва да съвпада точно с това в документа за регистрация на политическата партия, който изпращате, включително изписване с главни букви или пунктуация. Имайте предвид, че това име ще се вижда в разкриването „Платено от“ в рекламата, както и в отчета за прозрачност в политическото рекламиране и библиотеката с политически реклами.

 • Документ за регистрация на политическата партия: Трябва да изпратите документ за регистрация на политическа партия. Допустимите документи включват удостоверение за регистрация или учредителни документи на политическата партия.

 • Сертификат за липса на възражения (NOC) от политическата партия. Той трябва да е върху официална бланка на политическата партия и да Ви упълномощава да показвате реклами, свързани с избори, от името на политическата партия. Името на политическата партия в сертификата трябва да съвпада точно с това в документа й за регистрация, който изпращате, включително изписване с главни букви и пунктуация. Името на упълномощеното лице в сертификата трябва да съвпада точно с пълното име на въведения от Вас по-горе упълномощен представител или, ако е приложимо, името на агенцията, представляваща политическата партия. Ако името на упълномощеното лице в NOC е това на агенция, то трябва да съвпада точно с името в потребителския профил за плащания в Google Ads, свързан с въведения от Вас по-горе идентификационен номер на клиента.

 • Удостоверение, че сте упълномощен представител на организацията, която подава заявление за потвърждаване.

 • Удостоверение, че организацията, кандидатстваща за потвърждаване, е регистрирана в Индия и има законно разрешение да показва реклами, свързани с избори, в тази страна.

 • Приемане на Общите условия на Google за рекламиране за избори.

Потвърждаването на съответствието с условията за показване на реклами за избори може да отнеме до 2 работни дни.

Стъпка 2: Потвърждаване на самоличността

След като Google потвърди, че политическата Ви партия отговаря на условията за показване на реклами за избори, ще получите имейл и известие в профила (в червена лента в горната част на профила в Google Ads), което ще Ви насочва през процеса на потвърждаване на самоличността в Google Ads. Имайте предвид, че след изпращането на имейла и показването на известието в профила ще разполагате с 60 дни, за да завършите процеса на потвърждаване на самоличността в Google Ads.

Както е посочено по-горе, трябва да сте упълномощен представител на политическата си партия, за да изпълните тази стъпка.

Трябва да потвърдите следното в Google Ads:

 • Името на политическата партия

 • Адресът на политическата партия

 • Регистрационният номер на политическата партия

 • Вашето име: Това име трябва да съвпада точно с това на официалния документ за самоличност със снимка, който изпращате, включително изписване с главни букви или пунктуация.

 • Вашият адрес

 • Копие на официалния Ви документ за самоличност със снимка: Актуален индийски паспорт, карта с данъчен идентификационен номер (PAN), идентификационен номер на гласоподавател или шофьорска книжка. Имайте предвид, че карти Aadhar няма да се приемат.

 • Удостоверение, че сте упълномощен представител на организацията, която подава заявление за потвърждаване.

 • Удостоверение, че организацията, кандидатстваща за потвърждаване, е регистрирана в Индия и има законно разрешение да показва реклами, свързани с избори, в тази страна.

 • Приемане на Общите условия на Google за рекламиране за избори от името на организацията.

Имайте предвид, че когато изберете потвърждаване като политическа партия, всички реклами в профила Ви в Google Ads ще бъдат категоризирани като реклами, свързани с избори, в Индия. Това означава, че рекламите Ви трябва да спазват правилата на Google Ads за реклами, свързани с избори, в Индия, които изискват да изпратите и предварително издаден сертификат за всяка реклама, свързана с избори, която искате да показвате.

Потвърждаване за бизнеси

Трябва да сте упълномощен представител на бизнеса си, за да изпълните двете стъпки в процеса на потвърждаване. За да сте упълномощен представител, трябва да сте служител на бизнеса, назначен на пълен работен ден, или (ако е приложимо) представител на агенцията, представляваща бизнеса Ви. Ще Ви е необходим и достъп до профила на бизнеса в Google Ads.

Стъпка 1: Потвърждаване на съответствието с условията за показване на реклами, свързани с избори

Във формуляра за кандидатстване ще бъдете помолени да предоставите следната информация като упълномощен представител:

 • Вашият идент. № на клиента в Google Ads

 • Вашето име

 • Имейл адрес: Предоставете имейл адрес, на който Google може да се свързва с Вас.

 • Ако бизнесът Ви е регистриран в Индия:

  • Име на бизнеса: То трябва да съвпада точно с името в документа за регистриране на бизнеса, който изпращате, включително изписване с главни букви или пунктуация. Това име ще се вижда и в разкриването „Платено от“ в рекламата, както и в отчета за прозрачност в политическото рекламиране и библиотеката с политически реклами.

  • Регистрационен номер на бизнеса: Това е корпоративният регистрационен номер (CIN), който е уникален буквено-цифрен номер, издаван от Регистъра на дружествата (ROC) на дружества, учредени в Индия. Той трябва да съвпада точно със CIN в документа за регистрация на бизнеса, който изпращате.

  • Документ за регистрация на бизнеса: Трябва да изпратите документ за регистрация на бизнеса. Допустимите документи са учредителният акт на бизнеса Ви, документ за регистрация на дружество, тръстов договор или договор или споразумение за съдружие.

 • Ако бизнесът Ви не е регистриран в Индия:

  • Име на бизнеса: То трябва да съвпада точно с името в документа за доказателство за адрес, който изпращате, включително изписване с главни букви и пунктуация. Това име ще се вижда и в разкриването „Платено от“ в рекламата, както и в отчета за прозрачност в политическото рекламиране и библиотеката с политически реклами.

  • Адрес на бизнеса: Той трябва да съвпада с адреса в документа за доказателство за адрес, който изпращате.

  • Доказателство за адрес на бизнеса: Трябва да изпратите документ, доказващ адреса на бизнеса. Допустимите документи са сметка за комунални услуги или извлечение от банкова сметка или кредитна карта на името на бизнеса. Датата на тези документи трябва да е от последната една година.

 • Удостоверение, че сте упълномощеният представител на организацията, кандидатстваща за потвърждаване.

 • Удостоверение, че организацията, която подава заявление за потвърждаване, е учредена съгласно законите на Индия и е със седалище в тази държава и има законно разрешение да показва реклами за избори на територията й.

 • Приемане на Общите условия на Google за рекламиране за избори.

Потвърждаването на съответствието с условията за показване на реклами за избори може да отнеме до 2 работни дни.

Стъпка 2: Потвърждаване на самоличността

След като Google потвърди, че бизнесът отговаря на условията за показване на реклами за избори, ще получите имейл и известие в профила (в червена лента в горната част на профила в Google Ads), което ще Ви насочва през процеса на потвърждаване на самоличността в Google Ads. Имайте предвид, че след изпращането на имейла и показването на известието в профила ще разполагате с 60 дни, за да завършите процеса на потвърждаване на самоличността в Google Ads.

Както е посочено по-горе, трябва да сте упълномощен представител на бизнеса си, за да изпълните тази стъпка.

Трябва да потвърдите следното в Google Ads:

 • Име на бизнеса: То трябва да съвпада точно с името в документа за регистриране на бизнеса, който изпращате, включително изписване с главни букви или пунктуация.

 • Адрес на бизнеса

 • Доказателство за адрес на бизнеса: Трябва да изпратите документ, доказващ адреса на бизнеса. Допустимите документи са сметка за комунални услуги, извлечение по банкова сметка или кредитна карта, декларация за наличие на валидна застрахователна полица или годишна данъчна декларация на името на бизнеса.

 • Документ за регистрация на бизнеса: Трябва да изпратите документ за регистрация на бизнеса. Допустимите документи са учредителният акт на бизнеса Ви, документ за регистрация на дружество, тръстов договор или договор или споразумение за съдружие. Ако бизнесът Ви е учреден, но не е регистриран съгласно законите на Индия, можете да изпратите сметка за комунални услуги.

 • Регистрационен номер на бизнеса: Това е корпоративният регистрационен номер (CIN), който е уникален 21-цифров буквено-цифрен номер, издаван от Регистъра на дружествата за дружества, учредени в Индия. Не е необходимо да въвеждате нищо тук, ако не сте регистрирани по законите на Индия.

 • Вашето име: Това име трябва да съвпада точно с това на официалния документ за самоличност със снимка, който изпращате, включително изписване с главни букви или пунктуация.

 • Вашият адрес

 • Копие на официалния Ви документ за самоличност със снимка: Актуален индийски паспорт, карта с данъчен идентификационен номер (PAN), идентификационен номер на гласоподавател или шофьорска книжка. Имайте предвид, че карти Aadhar няма да се приемат.

 • Удостоверение, че сте упълномощен представител на организацията, която подава заявление за потвърждаване.

 • Удостоверение, че организацията, която подава заявление за потвърждаване, е учредена съгласно законите на Индия и е със седалище в тази държава и има законно разрешение да показва реклами за избори на територията й.

 • Приемане на Общите условия на Google за рекламиране за избори от името на организацията.

Потвърждаване за организации с нестопанска цел

Трябва да сте упълномощен представител за организацията си с нестопанска цел, за да изпълните двете стъпки в процеса на потвърждаване. За да сте упълномощен представител, трябва да сте служител на нестопанската организация, назначен на пълен работен ден, или (ако е приложимо) представител на агенцията, която представлява организацията Ви. Ще Ви е необходим и достъп до профила на организацията с нестопанска цел в Google Ads.

Стъпка 1: Потвърждаване на съответствието с условията за показване на реклами, свързани с избори

Във формуляра за кандидатстване ще бъдете помолени да предоставите следната информация като упълномощен представител:

 • Вашият идент. № на клиента в Google Ads

 • Вашето име

 • Имейл адрес: Предоставете имейл адрес, на който Google може да се свързва с Вас.

 • Цели на организацията с нестопанска цел: Това са целите или мисията на организацията Ви с нестопанска цел.

 • Име на организацията с нестопанска цел: То трябва да съвпада точно с името в документа за доказателство за адрес, който изпращате, включително изписване с главни букви и пунктуация. Имайте предвид, че това име ще се вижда в разкриването „Платено от“ на рекламата, както и в отчета за прозрачност в политическото рекламиране и библиотеката с политически реклами.

 • Адрес на организацията с нестопанска цел: Той трябва да съвпада с адреса в документа за доказателство за адрес, който изпращате.

 • Доказателство за адрес на организацията с нестопанска цел: Трябва да изпратите документ, доказващ адреса на организацията. Допустимите документи са документ за регистрация, сметка за комунални услуги или извлечение от банкова сметка или кредитна карта на името на организацията с нестопанска цел. Датата на тези документи трябва да е от последната една година.

 • Удостоверение, че сте упълномощен представител на организацията, която подава заявление за потвърждаване.

 • Удостоверение, че организацията, която подава заявление за потвърждаване, е учредена съгласно законите на Индия и е със седалище в тази държава и има законно разрешение да показва реклами за избори на територията й.

 • Приемане на Общите условия на Google за рекламиране за избори.

Потвърждаването на съответствието с условията за показване на реклами за избори може да отнеме до 2 работни дни.

Стъпка 2: Потвърждаване на самоличността

След като Google потвърди, че организацията Ви отговаря на условията за показване на реклами за избори, ще получите имейл и известие в профила (в червена лента в горната част на профила в Google Ads), което ще Ви насочва през процеса на потвърждаване на самоличността в Google Ads. Имайте предвид, че след изпращането на имейла и показването на известието в профила ще разполагате с 60 дни, за да завършите процеса на потвърждаване на самоличността в Google Ads.

Както е посочено по-горе, трябва да сте упълномощен представител на организацията си, за да изпълните тази стъпка.

Трябва да потвърдите следното в Google Ads:

 • Име на организацията с нестопанска цел: То трябва да съвпада точно с името в документа за регистрация на организация с нестопанска цел, който изпращате, включително изписване с главни букви и пунктуация.

 • Адрес на организацията с нестопанска цел

 • Цели на организацията с нестопанска цел: Това са целите или мисията на организацията Ви с нестопанска цел.

 • Доказателство за адрес на организацията с нестопанска цел: Трябва да изпратите документ, доказващ адреса на организацията. Допустимите документи са документ за регистрация, сметка за комунални услуги или извлечение по банкова сметка или кредитна карта на името на организацията с нестопанска цел.

 • Документ за регистрация на организацията с нестопанска цел: Допустимите документи са документ за регистрация на дружество на организацията с нестопанска цел, документ за регистрация на тръст или сметка за комунални услуги.

 • Регистрационен номер на организацията с нестопанска цел

 • Вашето име: Това име трябва да съвпада точно с това на официалния документ за самоличност със снимка, който изпращате, включително изписване с главни букви или пунктуация.

 • Вашият адрес

 • Копие на официалния Ви документ за самоличност със снимка: Актуален индийски паспорт, карта с данъчен идентификационен номер (PAN), идентификационен номер на гласоподавател или шофьорска книжка. Имайте предвид, че карти Aadhar няма да се приемат.

 • Удостоверение, че сте упълномощен представител на организацията, която подава заявление за потвърждаване.

 • Удостоверение, че организацията, която подава заявление за потвърждаване, е учредена съгласно законите на Индия и е със седалище в тази държава и има законно разрешение да показва реклами за избори на територията й.

 • Приемане на Общите условия на Google за рекламиране за избори от името на организацията.

Потвърждаване за физически лица

Стъпка 1: Потвърждаване на съответствието с условията за показване на реклами, свързани с избори

Във формуляра за потвърждаване ще бъдете помолени да предоставите следното:

 • Вашият идент. № на клиента в Google Ads

 • Име: Това име трябва да съвпада точно с това в потребителския Ви профил за плащания в Google Ads (което можете да видите на страницата „Настройки“ в „Таксуване и плащания“). То също така трябва да съвпада точно с това в официалния документ за самоличност със снимка, който изпращате в стъпка 2 по-долу, включително изписване с главни букви или пунктуация.

 • Имейл адрес: Предоставете имейл адрес, на който Google може да се свързва с Вас.

 • Самоличност като политически кандидат за изборите за Лок Сабха: Ще бъдете попитани дали сте политически кандидат за изборите за Лок Сабха. Имайте предвид, че ако отговорите с „Да“ и изберете потвърждаване от Google като политически кандидат, всички реклами в профила Ви в Google Ads ще бъдат категоризирани като реклами за избори в Индия. Това означава, че рекламите Ви трябва да спазват правилата на Google Ads за реклами, свързани с избори, в Индия, които изискват да изпратите и предварително издаден сертификат за всяка реклама, свързана с избори, която искате да показвате.

 • Удостоверение, че имате законно разрешение да показвате реклами, свързани с избори, в Индия

 • Приемане на Общите условия на Google за рекламиране за избори.

Потвърждаването на съответствието с условията за показване на реклами за избори може да отнеме до 2 работни дни.

Стъпка 2: Потвърждаване на самоличността

След като Google потвърди съответствието Ви с условията за показване на реклами за избори, ще получите имейл и известие в профила (в червена лента в горната част на профила Ви в Google Ads), което ще Ви насочва през процеса на потвърждаване на самоличността в Google Ads. Имайте предвид, че след изпращането на имейла и показването на известието в профила ще разполагате с 60 дни, за да завършите процеса на потвърждаване на самоличността в Google Ads.

Трябва да потвърдите следното в Google Ads:

 • Име: Това е името в потребителския Ви профил за плащания в Google Ads и трябва да съвпада точно с това на официалния документ за самоличност със снимка, който изпращате, включително изписване с главни букви или пунктуация. Обърнете внимание, че това име ще се вижда в надписа за разкриване „Платено от“ на рекламата, както и в отчета за прозрачност в политическото рекламиране и библиотеката с политически реклами.

 • Дата на раждане

 • Адрес: Това е адресът в потребителския Ви профил за плащания.

 • Копие на официалния Ви документ за самоличност със снимка: Актуален индийски паспорт, карта с данъчен идентификационен номер (PAN), идентификационен номер на гласоподавател или шофьорска книжка. Имайте предвид, че карти Aadhar не се приемат.

 • Удостоверение, че имате законно разрешение да показвате реклами, свързани с избори, в Индия

 • Приемане на Общите условия на Google за рекламиране за избори.

Имайте предвид, че когато изберете потвърждаване като политически кандидат, всички реклами в профила Ви в Google Ads ще бъдат категоризирани като реклами за избори в Индия. Това означава, че рекламите Ви трябва да спазват правилата на Google Ads за реклами, свързани с избори, в Индия, които изискват да изпратите и предварително издаден сертификат за всяка реклама, свързана с избори, която искате да показвате.

Как да кандидатствате за потвърждаване

Можете да кандидатствате за потвърждаване чрез този формуляр за кандидатстване. Ще бъдете помолени да изпълните посочените по-горе стъпки за политически партии, бизнеси, организации с нестопанска цел и физически лица.

Google ще прегледа кандидатурата Ви и ще Ви изпрати известие по имейл относно състоянието Ви на потвърждаване в рамките на 3 до 5 работни дни.

Имайте предвид следното

 • Ако установим, че сте нарушили правилата ни за рекламиране, свързано с избори, или в процеса на потвърждаване сте предоставили невярна информация, потвърждаването Ви ще бъде отменено и профилът Ви може да бъде спрян. 
 • Ще трябва периодично да подновявате потвърждаването си. Ще получите известие, когато това потвърждаване е задължително.
 • Ако промените настройките за фактури на профила си, ще трябва да го потвърдите отново, за да показвате реклами, свързани с избори, в Индия.
 • Google може да актуализира тези изисквания за потвърждаване по всяко време.

Как Google използва информацията за Вас

Google ще използва информацията, която предоставяте в процеса на потвърждаване за следното:

 • Потвърждаване на самоличността и съответствието Ви с условията за показване на реклами, свързани с избори.

 • За рекламите, свързани с избори:

  • Ще генерира, когато е възможно, разкриване в рекламата, което определя кой е платил за рекламата Ви, свързана с избори. Това означава, че името на политическата партия, организацията с нестопанска цел, името на бизнеса Ви или личното Ви име ще се показват в рекламите, показвани на потребителите.

  • Ще публикува доклад за прозрачността в политическото рекламиране и библиотека с политически реклами, съдържаща данни за източниците на финансиране за рекламите, свързани с избори, изразходваните суми и др.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?