Verifiering av valannonser i EU

Google kräver verifiering av annonsörer som vill visa valannonser i EU. Google Ads-konton som redan har verifierats av Google för att visa valannonser i EU behöver inte ansöka igen.

Denna verifiering krävs för alla annonsformat och tillägg. Ansökningsprocessen kan bestå av två steg och kan ta upp till fem arbetsdagar. Se verifieringskraven nedan för mer information.

Viktig anmärkning om valannonser

 
Google kräver att alla valannonser innehåller information om vem som har finansierat annonsen. För de flesta annonsformat genererar Google automatiskt upplysningen ”Finansierad av” baserat på den information som lämnades under verifieringsprocessen. Upplysningen visar namnet på den fysiska eller juridiska person som betalade för annonsen till användare som ser annonsen.

Hur upplysningen visas i olika annonsformat 

 • Google Sök och i sökpartnernätverket visas upplysningen direkt i annonserna.
 • YouTube visas upplysningen som svar på ”Varför visas annonsen?” som kan nås via informationsikonen eller ikonen med tre punkter. 
 • På webbplatser och i appar som samarbetar med Google för displayannonser visas upplysningen som svar på ”Varför visas annonsen?” som kan nås via ikonen för Annonsval. AdChoices icon

För vissa annonsformat och funktioner ansvarar annonsören för att inkludera upplysningen i valannonser i EU. Läs mer om policyn.

För att ge användare insyn publicerar Google även en insynsrapport om politisk annonsering och ett bibliotek med data om politiska annonser där det går att hitta uppgifter om bland annat finansieringskällor och spenderade belopp för valannonser.

Verifieringskrav

Du kan verifieras för att visa valannonser om du uppfyller kraven nedan. Observera att om du representerar en byrå eller hanterar flera Google Ads-konton måste varje enskilt konto som planerar att visa valannonser ansöka om verifiering.

Steg 1: Verifiera behörighet att visa valannonser

För att utföra de två stegen i denna verifieringsprocess måste du vara behörig representant för organisationen. Verifieringen av behörighet att visa valannonser kan ta upp till fem arbetsdagar. Som behörig representant ska du ange följande uppgifter i ansökningsformuläret:

 • ditt kund-id i Google Ads

 • e-postadress: Den e-postadress som används av organisationen.

 • land där organisationen är registrerad

 • organisationens namn: Tänk på att detta namn visas i ”Finansierad av” i annonsen, i insynsrapporten om politisk annonsering och i biblioteket med data om politiska annonser.

 • registreringsnummer: Till exempel organisationens registreringsnummer.

 • dokument som styrker organisationens namn: Exempel på godtagbara dokument är godkänd registrering till ett EU-val (val till Europaparlamentet, presidentval eller parlamentsval i ett EU-medlemsland), kontoutdrag från bank, kreditkortsföretag eller försäkringsbolag, hyres- eller bolånedokument, registreringsbevis, bekräftelseintyg från officiell myndighet, kvitton eller kopior från domstolsbeslut eller annat myndighetsbeslut om beslut om registrering.

 • officiell adress: Detta måste vara en adress inom EU.

 • intyg av adress: Du måste skicka in ett dokument som intygar adressen. Godtagbara dokument ska vara daterade och högst ett år gamla. Exempel är registreringshandlingar, fakturor, inköpsorder, elräkningar, kontoutdrag eller brev från bank, kreditkortsföretag eller försäkringsbolag, hyres- eller bolånedokument.

 • attestering att den auktoriserade representanten är medborgare i ett av EU:s medlemsländer 

 • attestering att den organisation som ansöker om verifiering omfattas av lagarna i eller har sitt säte i ett av Europeiska unionens medlemsländer och har laglig rätt att visa valannonser i Europeiska unionen

 • godkännande av Googles villkor för valannonser

Steg 2: Verifiera din identitet

När Google har verifierat din organisations behörighet att visa valannonser får du ett e-postmeddelande och en avisering i ditt konto (i en röd stapel överst i Google Ads-kontot) som leder dig igenom processen för identitetsverifiering i Google Ads.

Som nämns ovan måste du vara behörig representant för att kunna slutföra detta steg.

För att verifiera dig blir du ombedd att uppge följande:

 • organisationens namn

 • organisationens adress

 • intyg av organisationens adress: Du måste skicka in ett dokument som intygar adressen. Godtagbara dokument är registreringshandlingar, fakturor, inköpsorder, elräkningar, kontoutdrag eller brev från bank, kreditkortsföretag eller försäkringsbolag, hyres- eller bolånedokument.

 • registreringsdokument eller organisationens nummer: Du kan tillhandahålla din godkända registrering till ett EU-val (val till Europaparlamentet, presidentval eller parlamentsval i ett EU-medlemsland), kontoutdrag från bank, kreditkortsföretag eller försäkringsbolag, hyres- eller bolånedokument.

 • namn på behörig representant: Observera att detta namn måste överensstämma exakt med namnet på den giltiga fotolegitimation du skickar in, inklusive alla versaler och skiljetecken.

 • adress till behörig representant

 • giltig fotolegitimation: ett giltigt pass, nationellt id-kort eller körkort utfärdat i något av EU-länderna

 • attestering att den auktoriserade representanten är medborgare i ett av EU:s medlemsländer 

 • attestering att den organisation som ansöker om verifiering omfattas av lagarna i eller har sitt säte i ett av Europeiska unionens medlemsländer och har laglig rätt att visa valannonser i Europeiska unionen

 • godkännande på organisationens vägnar av Googles villkor för valannonser.

Ansöka om verifiering

Du kan ansöka om verifiering med detta ansökningsformulär. Du blir ombedd att slutföra stegen för organisationer som beskrivs ovan.

Google granskar din ansökan och skickar dig ett e-postmeddelande med din verifieringsstatus inom fem arbetsdagar.

 

Kom ihåg

 • Eftersom informationen i betalningsprofilen i Google Ads används för verifiering måste du verifiera din identitet på nytt om du ändrar betalningsprofilen. Du får en avisering i ditt konto när detta krävs.

 • Din verifiering återkallas och ditt konto kan stängas av om vi upptäcker att du har brutit mot vår policy för valannonser eller om du uppger felaktig information under verifieringsprocessen.

 • Du måste regelbundet förnya din verifiering. Du får en avisering när detta krävs.

 • Om du ändrar fakturainställningarna i ditt konto måste du verifiera ditt konto igen för att visa valannonser i EU.

 • Google kan komma att uppdatera dessa verifieringskrav när som helst.

Så använder Google din information

Google använder informationen du tillhandahåller under verifieringsprocessen för att verifiera din identitet och din rätt att visa valannonser.

 • I samband med valannonser gäller följande:

  • Där det är möjligt genererar Google en upplysning om vem som har finansierat valannonsen. Det innebär att ditt namn eller namnet på organisationen du företräder visas i annonsen.

  • Google publicerar offentligt en insynsrapport om politisk annonsering och ett bibliotek med data om politiska annonser med uppgifter om bland annat finansieringskällor och spenderade belopp för valannonser.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?