Overenie pre predvolebnú reklamu v Európskej únii

Spoločnosť Google vyžaduje overenie inzerentov, ktorí chcú v Európskej únii zobrazovať predvolebné reklamy. V prípade účtov Google Ads, ktoré už spoločnosť Google overila na zobrazovanie predvolebných reklám v EÚ, nie je potrebné podávať žiadosť znova.

Toto overenie je povinné pre všetky formáty a rozšírenia reklám. Proces schvaľovania žiadosti môže vyžadovať dva kroky a môže trvať až päť pracovných dní. Ďalšie podrobnosti o podmienkach overenia nájdete nižšie.

Dôležitá poznámka k predvolebným reklamám

 
Spoločnosť Google vyžaduje, aby všetky predvolebné reklamy obsahovali informácie o tom, kto za ne zaplatil. V prípade väčšiny formátov reklamy spoločnosť Google automaticky generuje informácie o zadávateľovi na základe údajov, ktoré boli poskytnuté v overovacom procese. Tieto informácie sa budú zobrazovať používateľom, ktorí reklamu uvidia. Budú obsahovať meno osoby alebo názov organizácie, ktorá za reklamu zaplatila.

Ako sa zobrazujú informácie pri rôznych formátoch reklamy 

 • Vo Vyhľadávaní Googlesieti partnerov vo Vyhľadávacej sieti sa informácie zobrazia priamo v reklamách
 • Na YouTube sa informácie zobrazia v sekcii „Prečo táto reklama?“ dostupnej prostredníctvom informačnej ikony  alebo trojbodkovej ikony 
 • Na webových stránkach a v aplikáciách, ktoré sú partnermi spoločnosti Google pre obsahové reklamy, sa informácie zobrazia v sekcii „Prečo táto reklama?“ dostupnej prostredníctvom ikony Vaša voľba AdChoices icon

V prípade niektorých formátov a funkcií reklamy nesie inzerent zodpovednosť za pridanie informácií do predvolebných reklám v EÚ. Ďalšie informácie nájdete v týchto pravidlách.

Spoločnosť Google tiež zverejní informácie o transparentnosti politickej reklamy a knižnicu politických reklám s údajmi o zdrojoch financovania predvolebných reklám a minutých sumách, ako aj s ďalšími informáciami, aby poskytla používateľom transparentné informácie.

Podmienky overenia

Overenie na zobrazovanie predvolebných reklám môžete získať až po splnení podmienok uvedených nižšie. Ak ste agentúra alebo spravujete viacero účtov Google Ads, musíte požiadať o overenie každého účtu, v ktorom chcete zobrazovať predvolebné reklamy.

1. krok: overenie oprávnenosti zobrazovať predvolebné reklamy

Ak chcete vykonať dva kroky tohto overovacieho procesu, musíte byť oprávneným zástupcom príslušnej organizácie. Overenie oprávnenosti zobrazovať predvolebné reklamy môže trvať až päť pracovných dní. Vo formulári žiadosti vás požiadame, aby ste ako oprávnený zástupca poskytli nasledujúce informácie:

 • vaše číslo zákazníka v službe Google Ads;

 • e‑mailovú adresu: e‑mailová adresa, ktorú príslušná organizácia používa;

 • krajinu, v ktorej je organizácia registrovaná;

 • názov organizácie: majte na pamäti, že tento názov bude viditeľný v informáciách o zadávateľovi príslušnej reklamy, informáciách o transparentnosti politickej reklamy a v knižnici politických reklám;

 • registračné číslo: napríklad registračné číslo firmy;

 • potvrdenie o názve organizácie: medzi príklady akceptovateľných dokumentov patria doklad o schválenej registrácii do volieb EÚ (európskych parlamentných volieb, prezidentských alebo parlamentných volieb členskej krajiny EÚ); bankové výpisy, výpisy z kreditných kariet alebo poistenia či súvisiace listiny, dokumenty k lízingom alebo hypotékam, potvrdenia od štátneho orgánu; doklady alebo kópie rozhodnutí súdu či iného orgánu alebo rozhodnutia o registrácii;

 • oficiálnu adresu: musí to byť adresa v EÚ;

 • doklad o adrese: je potrebné odoslať dokument potvrdzujúci adresu (Akceptovateľné dokumenty by nemali byť staršie ako jeden rok a patria k nim doklady o registrácii, faktúry, objednávky, účty za energie, bankové výpisy, výpisy z kreditných kariet alebo poistenia či súvisiace listiny, prípadne dokumenty k lízingom alebo hypotékam.);

 • osvedčenie o tom, že oprávnený zástupca je občanom jedného z členských štátov EÚ; 

 • osvedčenie o tom, že organizácia, ktorá žiada o overenie, je organizáciou v zmysle zákonov jednej z členských krajín Európskej únie alebo v nej má sídlo a je oprávnená zobrazovať predvolebné reklamy v Európskej únii;

 • súhlas s podmienkami predvolebnej reklamy spoločnosti Google.

2. krok: overenie totožnosti

Keď spoločnosť Google overí oprávnenosť organizácie zobrazovať predvolebné reklamy, dostanete e‑mail a zobrazí sa vám upozornenie v účte (v červenom pruhu v hornej časti účtu Google Ads), ktoré vás prevedie procesom overenia totožnosti v službe Google Ads.

Ako je uvedené vyššie, na vykonanie tohto kroku musíte byť oprávneným zástupcom.

V rámci overenia vás požiadame o nasledujúce informácie:

 • názov organizácie;

 • adresa organizácie;

 • doklad o adrese organizácie: je potrebné odoslať dokument potvrdzujúci adresu (K akceptovateľným dokumentom patria doklady o registrácii, faktúry, objednávky, účty za energie, bankové výpisy, výpisy z kreditných kariet alebo poistenia či súvisiace listiny, prípadne dokumenty k lízingom alebo hypotékam.);

 • doklad o registrácii alebo registračné číslo organizácie: môžete poskytnúť doklad o schválenej registrácii do volieb EÚ (európskych parlamentných volieb, prezidentských alebo parlamentných volieb členskej krajiny EÚ), bankové výpisy, výpisy z kreditných kariet alebo poistenia či súvisiace listiny, dokumenty k lízingom alebo hypotékam;

 • meno oprávneného zástupcu: musí sa presne zhodovať s menom, ktoré je uvedené na vami odoslanom úradnom doklade totožnosti s fotkou, vrátane prípadných veľkých písmen alebo interpunkcie;

 • adresa oprávneného zástupcu;

 • kópia vášho oficiálneho dokladu totožnosti s fotkou: platný pas, európsky doklad totožnosti alebo vodičský preukaz vydaný jedným z členských štátov EÚ;

 • osvedčenie o tom, že oprávnený zástupca je občanom jedného z členských štátov EÚ; 

 • osvedčenie o tom, že organizácia, ktorá žiada o overenie, je organizáciou v zmysle zákonov jednej z členských krajín Európskej únie alebo v nej má sídlo a je oprávnená zobrazovať predvolebné reklamy v Európskej únii;

 • súhlas s podmienkami predvolebnej reklamy spoločnosti Google v mene organizácie.

Ako požiadať o overenie

O overenie môžete požiadať prostredníctvom tohto formulára žiadosti. Bude potrebné, aby ste vykonali uvedené kroky pre organizácie.

Spoločnosť Google vašu žiadosť skontroluje a na stav vášho overenia vás v priebehu piatich pracovných dní upozorní e‑mailom.

 

Na čo treba pamätať

 • Informácie v platobnom profile Google Ads slúžia na overenie. Ak teda vykonáte zmeny v platobnom profile v službe Google Ads, overenie totožnosti budete musieť vykonať znova. Ak to bude potrebné, zobrazí sa vám upozornenie v účte.

 • Ak zistíme, že ste porušili naše pravidlá predvolebnej reklamy alebo ste počas overovacieho procesu poskytli nepravdivé informácie, vaše overenie bude zrušené a váš účet môže byť pozastavený.

 • Svoje overenie budete musieť pravidelne obnovovať. Ak bude potrebné overenie, zobrazí sa vám upozornenie.

 • Ak zmeníte nastavenie fakturácie účtu a chcete zobrazovať predvolebné reklamy v EÚ, budete musieť tento účet znova overiť.

 • Spoločnosť Google môže tieto podmienky overenia kedykoľvek aktualizovať.

Ako spoločnosť Google používa vaše informácie

Spoločnosť Google použije informácie, ktoré poskytnete počas overovacieho procesu, na overenie vašej totožnosti a oprávnenosti zobrazovať predvolebné reklamy.

 • Spoločnosť Google v prípade predvolebných reklám:

  • ak je to možné, vygeneruje informácie v reklame identifikujúce inzerenta, ktorý za predvolebnú reklamu zaplatil. (To znamená, že vaše meno alebo názov organizácie, ktorú zastupujete, sa bude zobrazovať v reklame zobrazovanej používateľom.);

  • zverejní verejne dostupné informácie o transparentnosti politickej reklamy a knižnicu politických reklám s údajmi o zdrojoch financovania predvolebných reklám a minutých sumách, ako aj s ďalšími informáciami.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?