Verificatie voor verkiezingsadvertenties in de Europese Unie

Google vereist verificatie voor adverteerders die verkiezingsadvertenties in de Europese Unie willen laten lopen. Google Ads-accounts die al zijn geverifieerd door Google om verkiezingsadvertenties in de Europese Unie te laten lopen, hoeven niet opnieuw te worden geverifieerd.

Deze verificatie is vereist voor alle advertentie-indelingen en -extensies. Het aanvraagproces kan uit twee stappen bestaan en elke stap kan tot 5 werkdagen in beslag nemen. Bekijk hieronder de vereisten voor verificatie voor meer informatie.

Belangrijke opmerking over advertentiekennisgevingen

Verkiezingsadvertenties: Google vereist dat alle verkiezingsadvertenties een kennisgeving bevatten die aangeeft wie voor de advertentie heeft betaald. Voor de meeste advertentie-indelingen genereert Google automatisch een 'Betaald door'-kennisgeving, aan de hand van de tijdens het verificatieproces verstrekte informatie. In de kennisgeving wordt de naam van de entiteit die voor de advertentie heeft betaald, getoond aan gebruikers die de advertentie te zien krijgen.

Hoe de kennisgeving wordt weergegeven in verschillende advertentie-indelingen 

 • Op Google Zoeken en in het netwerk van zoekpartners wordt de kennisgeving rechtstreeks in advertenties weergegeven.
 • Op YouTube wordt de kennisgeving weergegeven in 'Waarom deze advertentie?', dat toegankelijk is via het informatie-icoon Info icon of het icoon met 3 stippen .
 • Op websites en in apps die samenwerken met Google voor display-advertenties, wordt de kennisgeving weergegeven in 'Waarom deze advertentie?', dat toegankelijk is via het Info-icoon Info-pictogram.

Voor sommige advertentie-indelingen en -functies is het de verantwoordelijkheid van de adverteerder om een kennisgeving op te nemen in verkiezingsadvertenties gericht op de EU. Meer informatie over het beleid leest u hier.

Met het oog op transparantie voor gebruikers publiceert Google ook een Transparantierapport over politieke advertenties en een bibliotheek voor politieke advertenties.

Andere advertenties: De meeste advertentie-indelingen voor andere advertenties dan verkiezingsadvertenties bevatten een kennisgeving op basis van de informatie die is verstrekt tijdens het verificatieproces voor verkiezingsadvertenties. Dit betekent dat uw naam, of de naam van de organisatie of het bedrijf dat u vertegenwoordigt, en het land worden weergegeven in een kennisgeving die automatisch door Google wordt gegenereerd. Lees meer informatie over transparantie en kennisgevingen over adverteerders.

Verificatievereisten

U kunt voor weergave van verkiezingsadvertenties worden geverifieerd als organisatie of als individu.

 • U bent een organisatie als u een politieke partij, non-profitorganisatie, bedrijf of andere entiteit bent. Als u als organisatie moet worden geverifieerd, moet het geselecteerde accounttype voor uw Google Ads-betalingsprofiel Zakelijk zijn.
 • U wordt beschouwd als een individu als u niet voldoet aan de criteria om te worden geverifieerd als organisatie. Als u als individu moet worden geverifieerd, moet het geselecteerde accounttype voor uw Google Ads-betalingsprofiel Individueel zijn.

U kunt het accounttype checken in uw betalingsprofiel in Google Ads op de pagina Instellingen voor Facturering en betaling. Het accounttype kan niet worden gewijzigd. Als het accounttype is ingesteld op Individueel, maar u moet worden geverifieerd als organisatie (of omgekeerd), raden we u aan een nieuw Google Ads-account te maken met de juiste instelling voor het accounttype voordat u een verificatieaanvraag indient.

Als u verbonden bent aan een bureau of meerdere Google Ads-accounts beheert, dient u een verificatieaanvraag in voor elk afzonderlijk account waarmee u verkiezingsadvertenties wilt weergeven. U moet de eindadverteerder laten verifiëren, niet het bureau dat of de tussenpersoon die namens de eindadverteerder optreedt. Voorbeeld: Een bureau dat adverteert namens een politieke partij, moet worden geverifieerd als de politieke partij.

Adverteerders die eerder zijn geverifieerd om in de EU verkiezingsadvertenties weer te geven en nu verkiezingsadvertenties in het Verenigd Koninkrijk willen weergeven, moeten opnieuw verificatie aanvragen met een nieuw Google Ads-account dat voldoet aan de verificatievereisten voor het Verenigd Koninkrijk.

Verificatie voor organisaties

Stap 1: Bevestig dat u in aanmerking komt om verkiezingsadvertenties te laten lopen

U moet een gemachtigde vertegenwoordiger van de adverteerder zijn om de twee stappen van dit verificatieproces uit te voeren. Google Ad Grants-accounts komen niet in aanmerking voor verificatie om verkiezingsadvertenties te laten lopen. Elke stap van het verificatieproces om in aanmerking te komen voor verkiezingsadvertenties kan tot 5 werkdagen in beslag nemen. In het aanvraagformulier wordt u als gemachtigde vertegenwoordiger gevraagd het volgende op te geven:

 • Uw klant-ID voor Google Ads.
 • E-mailadres: Het e-mailadres dat uw organisatie gebruikt.
 • Het land waarin uw organisatie is geregistreerd.
 • Naam van de organisatie: Houd er rekening mee dat deze naam zichtbaar is in de 'Betaald door'-kennisgeving van de advertentie, in het Transparantierapport voor politieke advertenties en in de bibliotheek voor politieke advertenties.
 • Registratienummer: Bijvoorbeeld het bedrijfsregistratienummer of het oprichtingsnummer.
 • Document waarin de naam van de organisatie wordt bevestigd: Geldige documenten zijn onder meer goedgekeurde verkiezingsregistratie voor verkiezingen in de Europese Unie (verkiezing voor het Europees Parlement, presidents- of parlementsverkiezingen in een EU-lidstaat); afschriften of brieven van bank, creditcard of verzekering, of lease- of hypotheekdocumenten; bevestigingscertificaten van de officiële overheidsinstantie; afschriften of kopieën van uitspraken of beslissingen over registraties van rechtbanken of andere autoriteiten.
 • Officieel adres: Dit moet een adres in de Europese Unie zijn.
 • Adresbewijs voor het bedrijf: Er moet een document worden ingediend dat bewijst wat het bedrijfsadres is. Geldige documenten mogen niet ouder dan één jaar zijn en zijn onder meer registratiedocumenten, facturen, inkooporders, energierekeningen, afschriften of brieven van bank, creditcard of verzekering, of lease- of hypotheekdocumenten.
 • Attest dat de gemachtigde vertegenwoordiger een staatsburger van een van de lidstaten van de EU is.
 • Attest dat de organisatie die verificatie aanvraagt, onder de wetgeving van een van de lidstaten van de Europese Unie valt of in een van deze landen is gevestigd, en wettelijk is toegestaan om verkiezingsadvertenties in de Europese Unie te laten lopen.
 • Instemming met de voorwaarden van Google voor verkiezingsadvertenties.

Stap 2: Bevestig uw identiteit

Nadat Google heeft geverifieerd dat de adverteerder in aanmerking komt om verkiezingsadvertenties te laten lopen, krijgt u een e-mail en een melding in uw account (in een rode balk bovenaan het Google Ads-account) waarin u door het proces voor identiteitsverificatie in Google-advertenties wordt geleid.

Zoals hierboven vermeld, moet u een gemachtigde vertegenwoordiger zijn om deze stap af te ronden.

Tijdens de verificatie wordt u om het volgende gevraagd:

 • Naam van organisatie.
 • Adres van organisatie.
 • Registratiedocument of nummer voor de organisatie: Geldige documenten zijn onder meer goedgekeurde verkiezingsregistratie voor verkiezingen in de Europese Unie (verkiezing voor het Europees Parlement, presidents- of parlementsverkiezingen in een EU-lidstaat); afschriften of brieven van bank, creditcard of verzekering, of lease- of hypotheekdocumenten.
 • Naam van gemachtigde vertegenwoordiger: Houd er rekening mee dat de naam exact moet overeenkomen met de naam op het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto dat u voor uw aanvraag gebruikt, inclusief hoofdletters en interpunctie.
 • Adres van gemachtigde vertegenwoordiger.
 • Een kopie van het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto van de gemachtigde vertegenwoordiger: Een huidig paspoort, EU-identiteitskaart of rijbewijs dat is uitgegeven door een van de lidstaten van de EU. U moet alle instanties van uw persoonsgebonden nummer of nationale registratienummer verbergen of onleesbaar maken en/of uw gezicht onherkenbaar maken op uw foto-ID voordat u de documenten uploadt waar dat is vereist door de landelijke wetten, zoals in België, Hongarije, Ierland en Nederland.
 • Attest dat de gemachtigde vertegenwoordiger een staatsburger van een van de lidstaten van de EU is.
 • Attest dat de organisatie die verificatie aanvraagt, onder de wetgeving van een van de lidstaten van de Europese Unie valt of in een van deze landen is gevestigd, en wettelijk is toegestaan om verkiezingsadvertenties in de Europese Unie te laten lopen.
 • Instemming met de Google-voorwaarden voor verkiezingsadvertenties namens de adverteerder.
Verificatie voor individuen

Stap 1: Bevestig dat u in aanmerking komt om verkiezingsadvertenties te laten lopen

Het verificatieproces om in aanmerking te komen voor weergave van verkiezingsadvertenties kan tot 5 werkdagen in beslag nemen. In het aanvraagformulier wordt u gevraagd het volgende te verstrekken:

 • Uw klant-ID voor Google Ads.
 • E-mailadres.
 • Naam: Deze naam moet overeenkomen met de naam in uw betalingsprofiel in Google Ads (dat u kunt bekijken op de pagina Instellingen voor Facturering en betaling) en de naam op het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto dat u bij stap 2 indient. Deze naam is ook zichtbaar in de 'Betaald door'-kennisgeving van de advertentie, in het Transparantierapport voor politieke advertenties en in de bibliotheek voor politieke advertenties.
 • Adres: Dit moet een adres in de Europese Unie zijn.
 • Adresbewijs voor het bedrijf: Er moet een document worden ingediend dat bewijst wat het bedrijfsadres is. Geldige documenten mogen niet ouder dan 1 jaar zijn en zijn onder meer energierekeningen, afschriften of brieven van bank, creditcard of verzekering, of lease- of hypotheekdocumenten.
 • Attest dat u een staatsburger van een lidstaat van de Europese Unie bent en dat het u wettelijk is toegestaan om verkiezingsadvertenties in de Europese Unie te laten lopen.
 • Instemming met de voorwaarden van Google voor verkiezingsadvertenties.

Stap 2: Bevestig uw identiteit

Nadat Google heeft geverifieerd dat u in aanmerking komt voor weergave van verkiezingsadvertenties, krijgt u een e-mail en een melding in uw account (in een rode balk bovenaan uw Google Ads-account), die u door het proces voor identiteitsverificatie in Google Ads leidt.

Voor de verificatie moet u het volgende opgeven in Google Ads:

 • Naam: De naam die u hier opgeeft, moet overeenkomen met de naam op uw door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto. Deze naam is ook zichtbaar in de 'Betaald door'-kennisgeving van de advertentie, in het Transparantierapport voor politieke advertenties en in de bibliotheek voor politieke advertenties.
 • Geboortedatum.
 • Een kopie van uw door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto: Een huidig paspoort dat of een nationale identiteitskaart die is uitgegeven door een van de lidstaten van de EU. U moet alle instanties van uw persoonsgebonden nummer of nationale registratienummer verbergen of onleesbaar maken en/of uw gezicht onherkenbaar maken op uw foto-ID voordat u de documenten uploadt waar dat is vereist door de landelijke wetten, zoals in België, Hongarije, Ierland en Nederland.
 • Attest dat u een staatsburger van een lidstaat van de Europese Unie bent en dat het u wettelijk is toegestaan om verkiezingsadvertenties in de Europese Unie te laten lopen.
 • Instemming met de voorwaarden van Google voor verkiezingsadvertenties.

Verificatie aanvragen

U kunt zich via dit aanvraagformulier aanmelden voor verificatie. U wordt gevraagd bovenstaande stappen voor organisaties of individuen uit te voeren.

Google beoordeelt uw aanvraag en stuurt u binnen 5 werkdagen een e-mailmelding over de verificatiestatus.

Aandachtspunt

 • Omdat er informatie in het betalingsprofiel van Google Ads wordt gebruikt voor verificatie, moet u de identiteitsverificatie opnieuw doorlopen als u wijzigingen aanbrengt in uw betalingsprofiel van Google Ads. U ontvangt een melding in het account wanneer dit vereist is.

 • Als we vaststellen dat u ons beleid inzake verkiezingsadvertenties heeft geschonden of als u tijdens het verificatieproces onjuiste informatie heeft verstrekt, wordt uw verificatie ingetrokken en kan uw account worden opgeschort.

 • U moet uw verificatie periodiek verlengen. U ontvangt een melding wanneer deze verificatie is vereist.

 • Als u de factuurconfiguratie van uw account wijzigt, moet u uw account opnieuw verifiëren om verkiezingsadvertenties te kunnen weergeven in de EU.

 • Google kan de verificatievereisten altijd updaten.

Hoe Google uw gegevens gebruikt

Google gebruikt de gegevens die u tijdens het verificatieproces verstrekt om uw identiteit te verifiëren en om te bepalen of u in aanmerking komt om verkiezingsadvertenties weer te geven.

 • Voor verkiezingsadvertenties doet Google het volgende:

  • In verkiezingsadvertenties wordt een kennisgeving gegenereerd waarin staat wie er heeft betaald voor uw verkiezingsadvertentie. Dit betekent dat uw naam, of de naam van de organisatie die u vertegenwoordigt, wordt weergegeven in de advertentie die aan gebruikers wordt weergegeven.

  • Er wordt een openbaar beschikbaar 'Transparantierapport' voor politieke advertenties geboden, evenals een bibliotheek voor politieke advertenties met gegevens over financieringsbronnen voor verkiezingsadvertenties, de uitgegeven bedragen en meer.

 • Voor alle andere advertenties doet Google het volgende:

  • Er wordt indien mogelijk een kennisgeving in de advertentie gegenereerd op basis van de informatie die tijdens het verificatieprogramma is verstrekt. Dit betekent dat uw naam, of de naam van de adverteerder die u vertegenwoordigt, en het land worden weergegeven in een kennisgeving die aan gebruikers wordt getoond. Lees meer informatie over transparantie en kennisgevingen over adverteerders.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?