Godkendelse til at køre valgannoncer i EU

Google stiller krav om godkendelse af annoncører, der vil køre valgannoncer i EU. Google Ads-konti, der allerede er blevet godkendt af Google til at vise valgannoncer i EU, behøver ikke at ansøge igen.

Denne godkendelse er et krav i forbindelse med alle annonceformater og udvidelser. Ansøgningsprocessen består muligvis af to trin og kan tage op til 5 hverdage. Du kan se flere oplysninger om godkendelseskravene nedenfor.

Vigtig bemærkning vedrørende valgannoncer

 
Google stiller krav om, at alle valgannoncer indeholder en erklæring om, hvem der har betalt for annoncen. For de fleste annonceformaters vedkommende genererer Google automatisk en "Betalt af"-erklæring ud fra de oplysninger, der er angivet i forbindelse med godkendelsesprocessen. Erklæringen informerer de brugere, der ser annoncen, om navnet på den part, der har betalt for annoncen.

Sådan vises erklæringen i forskellige annonceformater 

 • Google Søgning og søgepartnernetværket vises erklæringen direkte i annoncerne
 • YouTube vises oplysningen i "Hvorfor denne annonce?", som kan åbnes via infoikonet eller ikonet med tre prikker 
 • På websites og i apps, der samarbejder med Google om displayannoncer, vises erklæring "Hvorfor denne annonce?", som kan åbnes via ikonet "Annoncevalg" AdChoices icon

For visse annonceformaters og funktioners vedkommende er det annoncørens ansvar at medtage erklæringen i valgannoncer i EU. Få flere oplysninger om politikken.

For at give brugerne en bedre gennemsigtighed offentliggør Google også en gennemsigtighedsrapport vedrørende politisk annoncering, en samling over politiske annoncer med data om finansieringskilder til valgannoncer, det brugte beløb og mere.

Godkendelseskrav

Du kan godkendes til at køre valgannoncer, hvis du opfylder nedenstående krav. Bemærk! Hvis du repræsenterer et bureau eller administrerer flere Google Ads-konti, skal der ansøges om godkendelse af hver eneste konto, der skal bruges til kørsel af valgannoncer.

Trin 1: Bekræft, at kvalifikationskravene til kørsel af valgannoncer er opfyldt

Du skal være bemyndiget repræsentant for din organisation for at kunne fuldføre de to trin i denne godkendelsesproces. Det kan tage op til fem hverdage at bekræfte, at kvalifikationskravene til kørsel af valgannoncer er opfyldt. I ansøgningsformularen bliver du som autoriseret repræsentant bedt om at oplyse følgende:

 • Dit Google Ads-kunde-id

 • Mailadresse: mailadressen, som bruges af din organisation

 • Landet, hvor din organisation er registreret

 • Organisationens navn: Vær opmærksom på, at navnet kan ses i erklæringen "Betalt af" i annoncen, i gennemsigtighedsrapporten vedrørende politisk annoncering og i samlingen af politiske annoncer.

 • Registreringsnummer: Eksempelvis CVR-nummer

 • Dokument, der bekræfter organisationens navn: Det kan blandt andet være godkendt registrering til et EU-valg (valg til Europa-Parlamentet, præsidentvalg eller parlamentarisk valg i en EU-medlemsstat), bankkonto- eller kreditkortudtog, forsikringsdokumenter eller -breve, dokumenter vedrørende lejekontrakter eller realkreditlån, bekræftelsesattester fra offentlige myndigheder, kvitteringer eller kopier af retsafgørelser eller andre myndigheders afgørelser eller afgørelser om registrering.

 • Officiel adresse: Dette skal være en adresse i EU.

 • Dokumentation for adressen: Der skal indsendes dokumentation for adressen. Det kan være registreringsdokumenter, fakturaer, købsordrer, forbrugsregninger, bankkonto- eller kreditkortudtog, forsikringsdokumenter eller dokumenter vedrørende lejekontrakter eller realkreditlån, som højst er ét år gamle.

 • Attestering af, at den autoriserede repræsentant er statsborger i et af EU-medlemslandene 

 • Attestering af, at den organisation, der ansøger om godkendelse, er etableret i henhold til lovene i eller har hjemme i et EU-medlemsland, og at den har tilladelse til at køre valgannoncer i EU

 • Accept af Googles vilkår for valgannoncer

Trin 2: Bekræft din identitet

Når Google har bekræftet din organisations kvalificering til kørsel af valgannoncer, modtager du en mail og en notifikation på kontoen (i en rød linje øverst på Google Ads-kontoen), der guider dig gennem processen til bekræftelse af identitet i Google Ads.

Som nævnt ovenfor skal du være en bemyndiget repræsentant for at gennemføre dette trin.

I forbindelse med godkendelsesprocessen bliver du bedt om at oplyse eller indsende følgende:

 • Organisationens navn

 • Organisationens adresse

 • Dokumentation for organisationens adresse: Der skal indsendes dokumentation for adressen. Det kan være registreringsdokumenter, fakturaer, købsordrer, forbrugsregninger, bankkonto- eller kreditkortudtog, forsikringsdokumenter eller dokumenter vedrørende lejekontrakter eller realkreditlån.

 • Registreringsdokument eller -nummer for organisationen: Du kan indsende din godkendte valgregistrering til et EU-valg (Europa-Parlamentet, præsidentvalg eller parlamentsvalg i et EU-medlemsland), bankkonto- eller kreditkortudtog, forsikringsdokumenter eller -breve eller dokumenter vedrørende lejekontrakter eller realkreditlån.

 • Den bemyndigede repræsentants navn: Bemærk, at dette navn skal svare nøjagtigt til det navn, der fremgår af det billed-id (udstedt af en offentlig myndighed), du indsender, også med hensyn til brug af store/små bogstaver og tegnsætning.

 • Den bemyndigede repræsentants adresse

 • En kopi af dit myndighedsudstedte billed-id: Et gyldigt pas, id-kort fra EU eller kørekort udstedt af et af EU-medlemslandene

 • Attestering af, at den autoriserede repræsentant er statsborger i et af EU-medlemslandene 

 • Attestering af, at den organisation, der ansøger om godkendelse, er etableret i henhold til lovene i eller har hjemme i et EU-medlemsland, og at den har tilladelse til at køre valgannoncer i EU

 • Accept af Googles vilkår for valgannoncer på organisationens vegne

Sådan ansøger du om godkendelse

Du kan ansøge om godkendelse via denne ansøgningsformular. Du bliver bedt om at fuldføre ovenstående fremgangsmåde for organisationer.

Google gennemgår din ansøgning og sender dig en notifikation om din godkendelsesstatus via mail inden for 5 hverdage.

 

Husk!

 • Hvis du foretager ændringer af din betalingsprofil i Google Ads, skal identitetsbekræftelsen fuldføres igen, da oplysningerne i betalingsprofilen bruges i forbindelse med godkendelsesprocessen. Du modtager en notifikation på kontoen, hvis dette er påkrævet.

 • Hvis vi konstaterer, at du har overtrådt vores politik vedrørende valgannoncer, eller hvis du har angivet urigtige oplysninger i forbindelse med godkendelsesprocessen, tilbagekaldes din godkendelse, og du risikerer også, at din konto bliver lukket.

 • Godkendelsen skal fornys med jævne mellemrum. Du får en notifikation, når denne godkendelse er påkrævet.

 • Hvis du ændrer kontoens fakturakonfiguration, skal du bekræfte din konto igen for at køre valgannoncer i EU.

 • Google kan til enhver tid opdatere kravene til godkendelse.

Sådan bruger Google dine oplysninger

Ud fra de oplysninger, du angiver i forbindelse med godkendelsesprocessen, foretager Google identitetsbekræftelse og kontrol af, at du opfylder kvalifikationskravene for at køre valgannoncer.

 • Når der er tale om valgannoncer, gør Google følgende:

  • Hvis det er muligt, genererer vi en erklæring i valgannoncen med oplysning om, hvem der har betalt for annoncen. Det betyder, at dit navn eller navnet på organisationen, du repræsenterer, fremgår af annoncen, der vises til brugerne.

  • Offentliggøre en gennemsigtighedsrapport vedrørende politisk annoncering samt en samling over politiske annoncer med data om finansieringskilder til valgannoncer, de beløb, der er blevet brugt, med mere.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?