Verificació de la publicitat electoral a la Unió Europea

Google requereix la verificació dels anunciants que vulguin publicar anuncis electorals a la Unió Europea (UE). Els comptes de Google Ads que Google ja hagi verificat per publicar anuncis electorals a la UE no hauran de tornar a sol·licitar la verificació.

Aquesta verificació és obligatòria per a tots els formats i totes les extensions d'anunci. Pot ser que requereixi 2 passos i tardi fins a 5 dies laborables a completar-se. Per obtenir més informació, consulteu els requisits per a la verificació a continuació.

Nota important sobre les comunicacions a l'anunci

Anuncis electorals: Google requereix que tots els anuncis electorals continguin una comunicació que identifiqui qui ha pagat l'anunci. En el cas de la majoria de formats d'anunci, Google genera automàticament una comunicació sobre el pagador fent servir la informació proporcionada durant el procés de verificació. Aquesta comunicació mostrarà als usuaris que vegin l'anunci el nom de l'entitat que l'ha pagat.

On es mostra la comunicació als diferents formats d'anunci 

 • A la Cerca de Google i a la xarxa de partners de cerca, la comunicació es mostra directament als anuncis.
 • A YouTube, la comunicació es mostra a la secció "Per què aquest anunci?", a què es pot accedir mitjançant la icona d'informació Info icon o la icona de tres punts .
 • Als llocs web i a les aplicacions que col·laboren amb Google per publicar anuncis de display, la comunicació es mostra a la secció "Per què aquest anunci?", a què es pot accedir mitjançant la icona d'AdChoices Icona d.

En el cas d'algunes funcions i alguns formats d'anunci, l'anunciant és el responsable d'incloure aquestes comunicacions als anuncis electorals que es publiquen a la UE. Consulteu la política corresponent per obtenir més informació.

Per tal de proporcionar transparència als usuaris, Google també publica un informe de transparència sobre publicitat política i una biblioteca d'anuncis de caràcter polític, que inclouen dades sobre les fonts de finançament dels anuncis electorals i els imports que s'inverteixen, entre d'altres.

Altres anuncis: pel que fa als anuncis que publiqueu que no siguin anuncis electorals, la majoria de formats d'anunci contindrà una comunicació que inclourà la informació proporcionada durant el procés de verificació de la publicitat electoral. Per tant, el vostre nom, o bé el nom de l'organització o l'empresa que representeu, i el vostre país es mostraran en una comunicació generada automàticament per Google. Obteniu més informació sobre la transparència dels anunciants i les comunicacions.

Requisits per a la verificació

Podeu obtenir la verificació per publicar anuncis electorals si compliu els requisits que s'indiquen a continuació. Si sou una agència o algú que gestiona diversos comptes de Google Ads, haureu de sol·licitar la verificació per a cada compte que tingueu pensat utilitzar per publicar anuncis electorals. Tingueu present que els anunciants han de sol·licitar la verificació de l'anunciant final i no pas de l'agència ni de l'intermediari que actuïn en nom seu. Per exemple, una agència que faci publicitat en nom d'un partit polític ha de sol·licitar la verificació del partit polític en qüestió.

Pas 1: verifiqueu la vostra idoneïtat per publicar anuncis electorals

Heu de ser un representant autoritzat de la vostra organització per completar els 2 passos d'aquest procés de verificació. La verificació de la idoneïtat per publicar anuncis electorals pot tardar fins a 5 dies laborables a completar-se. Com a representant autoritzat, se us demanarà que proporcioneu la informació següent al formulari de sol·licitud:

 • El vostre identificador de client de Google Ads.

 • L'adreça electrònica: l'adreça electrònica utilitzada per la vostra organització.

 • El país on està registrada l'organització.

 • El nom de l'organització: recordeu que aquest nom serà visible a la comunicació sobre el pagador que es mostra a l'anunci, així com a l'informe de transparència sobre publicitat política i a la biblioteca d'anuncis de caràcter polític.

 • El número de registre: per exemple, el número de registre de l'empresa.

 • Un document de confirmació del nom de l'organització: els documents que s'admeten són, entre d'altres, el registre aprovat en unes eleccions de la UE (les eleccions parlamentàries, les presidencials o les parlamentàries d'un estat membre); la correspondència o els extractes bancaris o de targetes de crèdit i la correspondència o els documents acreditatius d'assegurances; els documents hipotecaris o d'arrendament; els certificats de confirmació expedits per l'autoritat governamental oficial, o bé els justificants de recepció o les còpies de sentències, o les resolucions d'altres autoritats relatives als registres.

 • L'adreça oficial: ha de ser una adreça de la UE.

 • El comprovant d'adreça: heu d'enviar un document que acrediti l'adreça. Els documents que s'admeten s'han d'haver emès durant el darrer any i són, entre d'altres, documents de registre, factures, fulls de comanda, factures de subministrament de serveis públics, correspondència o extractes bancaris o de targetes de crèdit, correspondència o documents acreditatius d'assegurances, o bé documents hipotecaris o d'arrendament.

 • Una atestació que el representant autoritzat és ciutadà d'un dels estats membres de la UE. 

 • L'atestació que l'entitat que sol·licita la verificació està organitzada en virtut del que disposa la legislació d'un dels estats membres de la Unió Europea, o està establerta en un d'aquests països, i té autorització legal per publicar-hi anuncis electorals.

 • L'acceptació de les condicions de publicitat electoral de Google.

Pas 2: verifiqueu la vostra identitat

Quan Google hagi verificat la idoneïtat de la vostra organització per publicar anuncis electorals, rebreu un correu electrònic i una notificació al compte (en una barra vermella situada a la part superior del compte de Google Ads) que us guiarà pel procés de verificació d'identitat a Google Ads.

Tal com s'especifica més amunt, heu de ser un representant autoritzat per completar aquest pas.

Per obtenir la verificació, se us demanarà la informació següent:

 • El nom de l’organització.

 • L'adreça de l'organització.

 • El comprovant d'adreça de l'organització: heu d'enviar un document que acrediti l'adreça. Els documents que s'admeten són, entre d'altres, documents de registre, factures, fulls de comanda, factures de subministrament de serveis públics, correspondència o extractes bancaris o de targetes de crèdit, correspondència o documents acreditatius d'assegurances, o bé documents hipotecaris o d'arrendament.

 • Un document o número de registre de l'organització: podeu proporcionar el registre aprovat en unes eleccions de la UE (les eleccions parlamentàries, les presidencials o les parlamentàries d'un estat membre); la correspondència o els extractes bancaris o de targetes de crèdit i la correspondència o els documents acreditatius d'assegurances, o bé els documents hipotecaris o d'arrendament.

 • El nom del representat autoritzat: ha de coincidir exactament amb el nom que consta al document d'identitat oficial amb foto que envieu, inclosos l'ús de majúscules i la puntuació.

 • L'adreça del representant autoritzat.

 • Una còpia del vostre document d'identitat oficial amb foto: un passaport actual, un document d'identitat de la UE o un permís de conduir expedit per un dels estats membres de la UE.

 • Una atestació que el representant autoritzat és ciutadà d'un dels estats membres de la UE. 

 • L'atestació que l'entitat que sol·licita la verificació està organitzada en virtut del que disposa la legislació d'un dels estats membres de la Unió Europea, o està establerta en un d'aquests països, i té autorització legal per publicar-hi anuncis electorals.

 • L'acceptació de les condicions de publicitat electoral de Google en nom de l'organització.

Com es pot sol·licitar la verificació

Podeu sol·licitar la verificació mitjançant aquest formulari de sol·licitud. Se us demanarà que completeu els passos detallats anteriorment per a organitzacions.

Google revisarà la vostra sol·licitud i us notificarà l'estat de la verificació per correu electrònic en un termini de 5 dies laborables.

 

Recordatori

 • Com que per a la verificació s'utilitza la informació del perfil de pagaments de Google Ads, si hi feu canvis, haureu de tornar a completar la verificació d'identitat. Rebreu una notificació al compte quan sigui el moment de fer-ho.

 • Si detectem que heu infringit la nostra política de publicitat electoral o que heu proporcionat informació falsa durant el procés de verificació, la vostra verificació es revocarà i pot ser que el vostre compte se suspengui.

 • Haureu de renovar la verificació periòdicament. Rebreu una notificació quan sigui el moment de fer-ho.

 • Si canvieu la configuració de facturació del compte, haureu de tornar a verificar-lo per poder publicar anuncis electorals a la UE.

 • Google pot actualitzar aquests requisits de verificació en qualsevol moment.

Com utilitza Google la vostra informació

Amb la informació que proporcioneu durant el procés de verificació, Google verificarà la vostra identitat i la vostra idoneïtat per publicar anuncis electorals.

 • Pel que fa als anuncis electorals, Google farà el següent:

  • Generar, quan sigui possible, una comunicació a l'anunci electoral que identifiqui qui l'ha pagat. Això significa que el vostre nom o bé el nom de l'organització que representeu s'inclourà a l'anunci que es mostra als usuaris.

  • Publicar un informe de transparència sobre publicitat política i una biblioteca d'anuncis de caràcter polític que incloguin dades sobre les fonts de finançament dels anuncis electorals i els imports que s'inverteixen, entre d'altres.

 • Pel que fa a la resta d'anuncis, Google farà el següent:

  • Generar, quan sigui possible, una comunicació a l'anunci utilitzant la informació proporcionada durant el programa de verificació. Això significa que el vostre nom, o bé el nom de l'organització o l'empresa que representeu, i el vostre país s'inclouran en una comunicació que es mostrarà als usuaris. Obteniu més informació sobre la transparència dels anunciants i les comunicacions.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?