ข้อกำหนดด้านคุณภาพรูปภาพ

Google มีเวอร์ชันแปลในศูนย์ช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งมิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายของเราแต่อย่างใด เวอร์ชันภาษาอังกฤษคือภาษาทางการที่เราใช้เพื่อบังคับใช้นโยบาย หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดใช้รายการแบบเลื่อนลงของภาษาที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

Google กำหนดให้รูปภาพทั้งหมดที่ใช้ในรูปแบบโฆษณา เช่น โฆษณาแบบแกลเลอรีรูปภาพ ต้องเป็นรูปภาพคุณภาพสูงเพื่อมอบประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม รูปภาพทั้งหมดที่ใช้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านล่างและข้อกำหนดด้านคุณภาพรูปภาพในนโยบายเรื่องบรรณาธิการ

รูปภาพไม่ได้เป็นภาพนิ่ง

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

รูปภาพเคลื่อนไหวหรือรูปภาพ GIF

รูปภาพพื้นหลังที่ผ่านการใช้โปรแกรม Photoshop

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

รูปภาพที่มีพื้นหลังที่ผ่านการใช้โปรแกรม Photoshop ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรูปภาพต้นฉบับ

การวางซ้อนโลโก้ในรูปภาพ

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

รูปภาพที่มีโลโก้ที่วางซ้อนอยู่ด้านบนรูปภาพต้นฉบับ

หมายเหตุ: โลโก้ที่แสดงเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของรูปภาพต้นฉบับที่ถ่ายภาพ (ตัวอย่างเช่น รูปภาพแบรนด์ของรถยนต์ที่ถ่ายจากภาพต้นฉบับของรถหรือชื่อแบรนด์บัตรเครดิตที่ปรากฏในภาพต้นฉบับของบัตรเครดิต) เป็นที่ยอมรับได้

การวางซ้อนข้อความในรูปภาพ

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

รูปภาพที่มีข้อความที่วางซ้อนอยู่ด้านบนรูปภาพต้นฉบับ

หมายเหตุ: อนุญาตให้ใช้ข้อความที่แสดงเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของรูปภาพต้นฉบับ (เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ที่บันทึกไว้ในรูปภาพผลิตภัณฑ์ต้นฉบับ)

รูปภาพเป็นภาพต่อกัน

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

รูปภาพที่เกิดจากการนำรูปภาพต่างๆ มาตัดปะต่อกัน

รูปภาพที่ซ้ำกัน

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

รูปภาพที่เหมือนกับภาพอื่นๆ ในโฆษณาเดียวกันหรือคล้ายกับภาพอื่นๆ ในโฆษณาเดียวกันโดยมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ดูวิธีแก้ไขโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
true
73067
false
false