Požiadavky na kvalitu obrázkov

Google vyžaduje, aby všetky obrázky použité v jednotlivých formátoch reklamy, ako sú reklamy s galériou, spĺňali štandardy vysokej kvality. Zabezpečí sa tým dobrý dojem používateľov. Všetky obrázky použité vo vašich reklamách musia spĺňať nasledujúce požiadavky a požiadavky na kvalitu obrázkov uvedené v publikačných pravidlách.

Obrázok nie je statický

Nie sú povolené:

 pohybujúce sa obrázky alebo obrázky vo formáte GIF.

Pozadie upravené softvérom na úpravu fotiek

Nie sú povolené:

 obrázky s pozadiami upravenými softvérom na úpravu fotiek, ktoré neboli súčasťou pôvodnej fotografie.

Logo prekrývajúce obrázok

Nie sú povolené:

 obrázky s logami prekrývajúcimi pôvodnú fotografiu.

Poznámka: Zobrazené logo, ktoré je súčasťou pôvodnej fotografie (napríklad značka auta zachytená na jeho pôvodnom obrázku alebo názov značky kreditnej karty zobrazený na jej pôvodnom obrázku), je prijateľné.

Text prekrývajúci obrázok

Nie sú povolené:

 obrázky s textom prekrývajúcim pôvodnú fotografiu.

Poznámka: Zobrazený text, ktorý je súčasťou pôvodnej fotografie (napríklad názov výrobku zachytený na jeho pôvodnom obrázku), je prijateľný.

Obrázok je koláž

Nie sú povolené:

 obrázky, ktoré sú kombináciou rôznych spojených obrázkov.

Opakujúci sa obrázok

Nie sú povolené:

 obrázky, ktoré sú až na malé rozdiely identické alebo takmer identické s inými obrázkami v rovnakej reklame.

 

Zistite, ako vyriešiť problém so zamietnutou reklamou alebo rozšírením.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?