Keperluan kualiti imej

Untuk menyediakan pengalaman pengguna yang hebat, Google menghendaki semua imej yang digunakan dalam format iklan seperti iklan Galeri memenuhi standard kualiti tinggi. Semua imej yang digunakan dalam iklan anda hendaklah mematuhi keperluan di bawah dan keperluan kualiti imej dalam dasar Editorial.

Imej tidak statik

Perkara berikut adalah tidak dibenarkan:

 Imej bergerak atau imej gif

Latar belakang Photoshop

Perkara berikut tidak dibenarkan:

Imej dengan latar belakang photoshop yang bukan sebahagian daripada imej fotografi asal

Tindanan logo dalam imej

Perkara berikut tidak dibenarkan:

Imej dengan logo yang telah ditindankan di atas imej fotografi asal

Nota: Logo yang kelihatan kerana logo tersebut merupakan sebahagian daripada imej fotografi asal (contohnya, buatan kereta seperti yang ditangkap pada imej asal kereta atau nama jenama kad kredit yang kelihatan pada imej asal kad kredit) adalah boleh diterima.

Tindanan teks dalam imej

Perkara berikut adalah tidak dibenarkan:

Imej dengan teks yang telah ditindankan di atas imej fotografi asal.

Nota: Teks yang kelihatan kerana teks tersebut merupakan sebahagian daripada imej fotografi asal (contohnya, nama produk seperti yang ditangkap pada imej asal produk) adalah boleh diterima.

Imej ialah kolaj

Perkara berikut tidak dibenarkan:

Imej yang merupakan gabungan imej yang berbeza dipasang bersama-sama

Imej berulang

Perkara berikut tidak dibenarkan:

Imej yang sama dengan imej lain dalam iklan yang sama atau sangat serupa dengan imej lain dalam iklan yang sama, dengan hanya perbezaan kecil

 

Ketahui cara membetulkan iklan atau sambungan yang tidak diluluskan.

Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?