Attēlu kvalitātes prasības

Ērtības labad Google piedāvā palīdzības centra tulkojumus, taču jebkādas atšķirības tulkojumā nemaina mūsu politiku nozīmi. Versija angļu valodā ir oficiālā versija, kuru izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Lai nodrošinātu labu lietotāja pieredzi, Google pieprasa, lai visi attēli, kas tiek izmantoti tādu formātu reklāmās kā galerijas reklāmas, atbilstu augstas kvalitātes standartiem. Visiem jūsu reklāmās izmantotajiem attēliem ir jāatbilst tālāk izklāstītajām prasībām, kā arī redakcionālajā politikā norādītajām attēlu kvalitātes prasībām.

Attēls nav statisks

Nav atļauts tālāk minētais.

 Kustīgi attēli vai GIF attēli

Attēlu apstrādes programmā apstrādāts fons

Nav atļauts tālāk minētais.

 Attēli ar attēlu apstrādes programmā apstrādātu fonu, kas nav oriģinālā fotoattēla sastāvdaļa

Logotipa pārklājums attēlā

Nav atļauts tālāk minētais.

 Attēli ar logotipiem, kas pārklāj oriģinālo fotoattēlu

Piezīme. Logotips kā oriģinālā fotoattēla sastāvdaļa (piemēram, oriģinālajā automašīnas attēlā redzamais automašīnas markas logotips vai oriģinālajā kredītkartes attēlā redzamais kredītkartes zīmola nosaukums) ir pieņemams.

Teksta pārklājums attēlā

Nav atļauts tālāk minētais.

 Attēli ar tekstu, kas pārklāj oriģinālo fotoattēlu

Piezīme. Teksts kā oriģinālā fotoattēla sastāvdaļa (piemēram, oriģinālajā produkta attēlā redzamais produkta nosaukums) ir pieņemams.

Attēls ir noformēts kā kolāža

Nav atļauts tālāk minētais.

 Attēli, kas ir kombinēti no dažādiem apvienotiem attēliem

Atkārtots attēls

Nav atļauts tālāk minētais.

 Attēli, kas ir identiski citiem attēliem tajā pašā reklāmā vai ir ļoti līdzīgi tiem (ar pavisam nelielām atšķirībām)

 

Uzziniet, kā labot noraidītu reklāmu vai paplašinājumu.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?