Aktualizácia pravidiel pre reklamy iba na volanie (november 2018)

V decembri spoločnosť Google aktualizuje stránku pravidiel pre reklamy iba na volanie. Zmeny budú nasledujúce: 

  • Poskytovatelia služieb budú teraz v reklamách iba na volanie povinní používať svoje skutočné obchodné meno. Poskytovatelia služieb už nemôžu inzerovať s obchodným menom, ktoré nezastupuje ich konkrétnu firmu, prípadne ich jednoznačne neodlišuje od podobných firiem. Napríklad všeobecné názvy firiem alebo názvy firiem založené na oblasti, ako sú Bratislavskí inštalatéri alebo Trnavský taxík, budú pre poskytovateľov služieb, ktorí majú v skutočnosti odlišné obchodné meno, v reklamách iba na volanie neprijateľné.
  • Pri odpovedaní na hovory používateľov, ktorí klikli na ich reklamu iba na volanie, musia inzerenti hovor začať uvedením svojho obchodného mena tak, ako je uvedené v reklamách iba na volanie.

(Uverejnené v novembri 2018)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?