Aktualizacja zasad dotyczących reklam typu „tylko połączenie” (listopad 2018 r.)

W grudniu Google wprowadzi w zasadach dotyczących reklam typu „tylko połączenie” następujące zmiany: 

  • Dostawcy usług będą musieli podawać w reklamach typu „tylko połączenie” prawdziwą nazwę firmy. Nie będą już oni mogli promować swojej oferty, posługując się nazwą, która nie reprezentuje odpowiednio firmy lub nie pozwala jednoznacznie odróżnić jej od podobnych firm. Na przykład nazwy ogólne lub związane z lokalizacją, takie jak „Hydraulicy z Krakowa” lub „Taxi Warszawa”, będą niedozwolone w reklamach typu „tylko połączenie”, jeśli różnią się od zarejestrowanej nazwy firmy.
  • Odbierając telefon od użytkownika, który kliknął reklamę typu „tylko połączenie”, reklamodawcy będą musieli rozpocząć rozmowę od podania tej nazwy firmy, którą umieszczono w reklamie.

(Opublikowano w listopadzie 2018 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?