Ενημέρωση σχετικά με την πολιτική διαφημίσεων μόνο για κλήσεις (Νοέμβριος 2018)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Δεκέμβριο, η Google θα ενημερώσει τη σελίδα της πολιτικής διαφημίσεων μόνο για κλήσεις με τις ακόλουθες αλλαγές: 

  • Στο εξής, θα απαιτείται οι παροχείς υπηρεσιών να χρησιμοποιούν το πραγματικό όνομα της επιχείρησής τους στις διαφημίσεις μόνο για κλήσεις. Οι παροχείς υπηρεσιών δεν μπορούν πλέον να διαφημίζονται με ένα όνομα επιχείρησης που δεν αντιπροσωπεύει τις συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούν ή δεν διαχωρίζει την επιχείρηση με σαφήνεια από παρόμοιες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, τα γενικά ονόματα επιχείρησης ή τα ονόματα επιχείρησης που βασίζονται σε τοποθεσία, όπως "Υδραυλικοί Πάτρας" ή "Ταξί Αθήνας", θα είναι μη αποδεκτά στις διαφημίσεις μόνο για κλήσεις για παροχείς υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται με διαφορετικό όνομα επιχείρησης.
  • Κατά την απάντηση κλήσεων από χρήστες που έχουν κάνει κλικ στη διαφήμιση μόνο για κλήσεις, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να ξεκινούν την κλήση δηλώνοντας το όνομα της επιχείρησής τους, όπως αυτό εμφανίζεται στη διαφήμιση μόνο για κλήσεις.

(Ανάρτηση: Νοέμβριος 2018)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού