Актуализация на правилата за реклами, генериращи само обаждане (ноември 2018 г.)

През декември Google ще актуализира страницата с правила за реклами, генериращи само обаждане, със следните промени: 

  • От доставчиците на услуги вече ще се изисква да използват действителното име на бизнеса си в рекламите, генериращи само обаждане. Те повече няма да могат да рекламират с име, което не представя конкретния им бизнес или не ги отличава ясно от други подобни бизнеси. Например общи или основани на местоположение имена на бизнес, като „Водопроводни услуги в Ихтиман“ или „Такси в София“, няма да се приемат в реклами, генериращи само обаждане, от доставчици на услуги, които в действителност работят под различно име на бизнеса.
  • Когато отговарят на обаждания от потребители, кликнали върху рекламата им, генерираща само обаждане, рекламодателите трябва първо да заявяват името на бизнеса си, както се показва в рекламите им.

(Публикувано през ноември 2018 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?