Cập nhật chính sách bán vé sự kiện (Tháng 11 năm 2018)

Vào tháng 11 năm 2018, chúng tôi sẽ cập nhật mục Bán vé sự kiện trong Chính sách về các doanh nghiệp bị hạn chế khác để bổ sung các nội dung thay đổi sau: 
  • Google sẽ không còn chứng nhận nhà quảng cáo là doanh nghiệp bán vé kết hợp nữa. Trước đây, nếu trang web của bạn có kho vé chính cho tất cả sự kiện trên trang web tại một thời điểm thì tài khoản của bạn đã được chứng nhận là doanh nghiệp kết hợp. Kể từ tháng 11 năm 2018, Google sẽ đơn giản hóa chính sách và sẽ chứng nhận nhà quảng cáo có bán kho vé bán lại bất kỳ trên trang web của họ, là doanh nghiệp bán lại.
  • Nếu nhà quảng cáo có thỏa thuận pháp lý với nhóm liên quan đến sự kiện xác định rằng họ có thể tự giới thiệu mình là doanh nghiệp bán lại chính thức cho nhóm liên quan đến sự kiện thì nhà quảng cáo sẽ được phép đưa cụm từ “chính thức” vào văn bản quảng cáo, sử dụng một trong các cụm từ được chấp thuận. Tuy nhiên, nhà quảng cáo phải cung cấp giấy tờ. Đây là bản mở rộng của tính năng beta, trước đây chỉ dành cho các giải đấu thể thao chuyên nghiệp tại Hoa Kỳ. 

Chúng tôi sẽ cập nhật trang Chính sách về các doanh nghiệp bị hạn chế khác và bài viết Giới thiệu về giấy chứng nhận doanh nghiệp bán lại vé sự kiện khi chính sách này có hiệu lực.

(Đăng vào tháng 10 năm 2018)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?