Uppdatering av policyn för försäljning av evenemangsbiljetter (november 2018)

I november 2018 uppdateras avsnittet Försäljning av evenemangsbiljetter i policyn för övriga begränsade verksamheter med följande ändringar: 
  • Google certifierar inte längre annonsörer som hybridbiljettsäljare. Tidigare gällde att om du vid någon tidpunkt sålde ett primärt biljettsortiment för alla evenemang på din webbplats, certifierades ditt konto som hybrid. Från och med november 2018 förenklar Google sin policy och certifierar annonsörer som vidareförsäljare om de säljer biljetter i andra hand på sin webbplats.
  • Om en annonsör har ett lagligt avtal med en grupp kopplad till evenemang och annonsören enligt detta avtal har rätt att beteckna sig som officiell återförsäljare för gruppen, får annonsören använda termen ”officiell” i annonstexten med en av de godkända fraserna. Annonsören måste emellertid uppvisa dokumentation. Detta är en utvidgning av en betafunktion som tidigare enbart var tillgänglig för amerikanska proffsligor. 

Policysidan för övriga begränsade verksamheter och artikeln Om certifiering för vidareförsäljare av biljetter uppdateras när policyn träder i kraft.

(Upplagt i oktober 2018)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?