Aktualizácia pravidiel predaja vstupeniek na podujatia (november 2018)

Sekcia Predaj vstupeniek na podujatia v pravidlách pre iné obmedzené typy podnikania bude v novembri 2018 aktualizovaná. Zmeny budú nasledujúce: 
  • Google už nebude certifikovať inzerentov ako hybridných predajcov vstupeniek. V minulosti platilo, že ak bol na vašom webe v určitom čase k dispozícii primárny inventár pre všetky podujatia, váš účet bol certifikovaný ako hybridný. Od novembra 2018 Google zjednoduší svoje pravidlá a bude certifikovať predajcov, ktorí na svojom webe predávajú akýkoľvek inventár na opätovný predaj, ako predajcov.
  • Ak má inzerent právnu zmluvu so skupinou spojenou s podujatím, ktorá stanovuje, že sa môže označovať za oficiálneho predajcu pre príslušnú skupinu spojenú s podujatím, bude mať povolené uvádzať v reklamnom texte výraz „oficiálny“ s použitím jednej zo schválených fráz. Inzerent však musí poskytnúť dokumentáciu. Ide o rozšírenie beta funkcie, ktorá bola v minulosti dostupná iba pre americké ligy profesionálnych športov. 

Keď tieto pravidlá nadobudnú účinnosť, dôjde k aktualizácii stránky s pravidlami pre iné obmedzené typy podnikania a článku Certifikácia predajcov vstupeniek na podujatia.

(Uverejnené v októbri 2018)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?