Ενημέρωση της πολιτικής πώλησης εισιτηρίων εκδηλώσεων (Νοέμβριος 2018)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Νοέμβριο 2018, η ενότητα "Πώληση εισιτηρίων εκδηλώσεων" της πολιτικής για άλλες επιχειρήσεις που υπόκεινται σε περιορισμούς θα ενημερωθεί με τις ακόλουθες αλλαγές: 
  • Η Google δεν θα πιστοποιεί πλέον διαφημιζόμενους ως υβριδικές επιχειρήσεις πώλησης εισιτηρίων. Παλαιότερα, αν ο ιστότοπός σας είχε ένα διαθέσιμο βασικό απόθεμα για όλες τις εκδηλώσεις στον ιστότοπο σε κάποια χρονική στιγμή, ο λογαριασμός σας λάμβανε πιστοποίηση ως υβριδική επιχείρηση. Από τον Νοέμβριο του 2018, η Google απλοποιεί την πολιτική της και θα πιστοποιεί ως μεταπωλητές τους διαφημιζόμενους που κάνουν μεταπώληση αποθέματος στον ιστότοπό τους.
  • Αν ένας διαφημιζόμενος έχει μια νομική συμφωνία με μια ομάδα που σχετίζεται με μια εκδήλωση και η συμφωνία προσδιορίζει ότι ο διαφημιζόμενος μπορεί να αναφέρεται ως επίσημος μεταπωλητής για την ομάδα που σχετίζεται με μια εκδήλωση, θα επιτρέπεται ο διαφημιζόμενος να έχει τον όρο "επίσημος" στο δημιουργικό, χρησιμοποιώντας μία από τις εγκεκριμένες φράσεις. Ωστόσο, ο διαφημιζόμενος πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση. Αυτό αποτελεί μια επέκταση της λειτουργίας beta που ήταν διαθέσιμη παλαιότερα μόνο για πρωταθλήματα επαγγελματικών ομάδων στις ΗΠΑ. 

Η σελίδα της πολιτικής Άλλες επιχειρήσεις που υπόκεινται σε περιορισμούς και το άρθρο Σχετικά με την πιστοποίηση μεταπωλητών εισιτηρίων εκδηλώσεων θα ενημερωθούν όταν η πολιτική τεθεί σε ισχύ.

(Δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2018)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού