Actualitzacions de la política de segmentació per llista de clients (octubre de 2018)

A partir del 22 d'octubre, s'actualitzarà la política de Google Ads i s'afegiran requisits addicionals per als anunciants amb l'objectiu d'assegurar-nos que tinguin un historial prou consolidat al seu compte de Google Ads per poder utilitzar la segmentació per llista de clients. Aquests comptes hauran de tenir:

  • Un bon historial de compliment de les polítiques.
  • Un bon historial de pagaments.
  • Un historial de com a mínim 90 dies a Google Ads.
  • Una despesa total de més de 50.000 USD. 

Els anunciants que actualment utilitzin la segmentació per llista de clients poden contactar amb el gestor de compte que tinguin assignat o amb Assistència de Google per comprovar si compleixen els requisits relatius a l'historial del compte i si poden continuar utilitzant aquesta segmentació. 

A partir del 22 d'octubre, els anunciants que no compleixin els nous requisits ja no podran utilitzar la segmentació per llista de clients i és possible que deixin de publicar-se les campanyes en què s'utilitzi.

Després d'aquesta data, els anunciants que vulguin començar a fer servir la segmentació per llista de clients hauran de contactar amb el gestor de compte que tinguin assignat per determinar si compleixen els requisits per activar aquesta segmentació al seu compte. Els anunciants que no hagin utilitzat mai la segmentació per llista de clients i no tinguin cap gestor de compte assignat no podran utilitzar-la. Més endavant, oferirem un procés de sol·licitud per a aquells anunciants que compleixin els requisits relatius al compte i vulguin sol·licitar l'accés a la segmentació per llista de clients. Quan aquest procés de sol·licitud estigui disponible, ho anunciarem. 


Aquesta política s'aplicarà a tots els anunciants d'arreu del món que utilitzin la Segmentació per llista de clients. La pàgina de la política de Segmentació per llista de clients s'actualitzarà un cop aquest requisit entri en vigor. 

(Publicat l'octubre de 2018)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?