Nội dung cập nhật đối với Chính sách về sản phẩm và dịch vụ tài chính (Tháng 10 năm 2018)

Từ tháng 10 năm 2018, Google sẽ cập nhật chính sách Google Ads về Các sản phẩm và dịch vụ tài chính để cho phép các sàn giao dịch tiền mã hóa có điều tiết quảng cáo ở Hoa Kỳ và Nhật Bản. 

Các nhà quảng cáo cần phải được Google chứng nhận cho quốc gia cụ thể mà tại đó quảng cáo của họ sẽ phân phát. Các nhà quảng cáo có thể đăng ký xin cấp giấy chứng nhận khi chính sách ra mắt vào tháng 10.

Chính sách này áp dụng toàn cầu cho tất cả các tài khoản quảng cáo những sản phẩm tài chính này. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy đọc bài viết Tìm hiểu về giấy chứng nhận sản phẩm tài chính bị hạn chế.

Chúng tôi sẽ cập nhật trang Các sản phẩm và dịch vụ tài chính khi chính sách này có hiệu lực. 

(Đăng vào tháng 9 năm 2018)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?